INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 16:34:53
Home » การประกันภัย » ประกันภัย, ทุนประกันภัย, สินไหมทดแทน, ค่าเสียหายส่วนแรก\"you

ประกันภัย, ทุนประกันภัย, สินไหมทดแทน, ค่าเสียหายส่วนแรก

2019/05/27 1022👁️‍🗨️

เบี้ยประกันภัย (Premium)

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกัน(หรือ ก็คือ ผู้ซื้อประกัน ซึ่งก็คือลูกค้าประกัน) ต้องจ่ายหรือ ชำระให้กับบริษัทประกันภัย ที่ตนซื้อประกัน ซึ่งการทำประกันภัยรถยนต์ หรือ การซื้อประกันรถยนต์ นั้น เป็นการทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ซึ่งก็คือ บริษัทประกันภัยต่างๆ นั่นเอง สัญญาประกันภัยนี้เป็น สัญญาต่างตอบแทน

ทุนเอาประกันภัย หรือ ทุนประกันภัย (Sum Insured)

จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) จะต้องชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัย (ลูกค้า) เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตามสัญญา

ค่าสินไหมทดแทน (Claim Amount)

ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้ ผู้รับประกันภัยชดใช้ ตามสัญญาซึ่งได้ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ซึ่งต้องเป็นจำนวนตามที่เสียหายจริง

ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible, Excess)

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัย(ผู้ซื้อประกันภัย หรือ ลูกค้าประกันภัย) ต้องรับผิดชอบในลำดับแรกก่อนแล้วบริษัทจะรับผิดชอบต่อจากนั้น สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
เช่น ประกันภัยรถยนต์มีการกำหนดความเสียหายส่วนแรกไว้ที่ 1,000 บาท/ครั้ง (เป็นมาตรฐาน) สำหรับการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ หากความเสียหาย เท่ากับ 7,000 บาท คุณจะต้องรับผิดชอบ 1,000 และ ที่เหลือ อีก 6,000 บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบให้ โดยไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ได้ซื้อไว้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow