INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:29:03
Home » การประกันภัย » นายหน้าประกัน และ ตัวแทนประกัน\"you

นายหน้าประกัน และ ตัวแทนประกัน

2018/12/16 993👁️‍🗨️

นายหน้า และตัวแทนประกัน
ทำหน้าที่เชื่อมโยง หรือเป็นตัวกลางในการประสานงาน ให้เกิดการทำประกันขึ้น ระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัย

นายหน้าประกันภัย
ไม่ใช่ผู้ที่มาจากบริษัทประกันภัยโดยตรง ไม่มีสังกัดในการทำงาน แต่เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ ชี้แนะการทำประกันกับบริษัทต่างๆ หรือเป็นตัวแทน ที่จะทำหน้าที่แทนผู้เอาประกัน จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ตัวแทนประกันภัย
จะเป็นผู้ที่มีสังกัดอยู่ในบริษัทประกันต่างๆ และทำหน้าที่เสนอขายประกัน ของบริษัทของตนเอง ให้กับประชาชนที่สนใจ

นายหน้าประกันภัย

นายหน้าประกันภัย หรือโบรคเกอร์ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา หรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่อิสระ ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันแห่งใด และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของใครทั้งสิ้น

มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของประกันภัย ให้ได้พิจารณา มีการแนะนำข้อดีข้อเสีย เหมาะสำหรับผู้เอาประกันที่ยังเป็นมือใหม่ และไม่มีความรู้ หรือไม่มั่นใจว่า ตนเองจะเลือกประภัยที่เหมาะสมให้กับตนเองได้

ตัวนายหน้าประกัน จะต้องมีใบรับรองในการทำหน้าที่นี้ของตนเอง ดังนั้น นายหน้าจะต้องมีการศึกษาถึงระบบการทำงาน ของประกันภัยอย่างถี่ถ้วน มีความรู้ เชี่ยวชาญ และสามารถเข้าใจถึงเรื่องของประกันต่างๆ ที่ผู้เอาประกันต้องการทราบได้อย่างละเอียดชัดเจน ครอบคลุมทุกๆ ข้อสงสัยได้เป็นอย่างดี

นายหน้าประกันภัย จึงจำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้ มากกว่าตัวแทนประกันเป็นอย่างมาก ซึ่งค่าตอบแทนที่นายหน้าจะได้รับ มาจากการตกลงกัน ระหว่างผู้เอาประกันและนายหน้าเอง ซึ่งผู้เอาประกัน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม พร้อมกับที่นายหน้าประกัน จะทำหน้าที่ของตนเอง ตั้งแต่การแนะนำการทำประกัน ไปจนถึงการตกลงทำสัญญากรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกัน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ค่าตอบแทนของนายหน้า มีการกำหนดไว้แล้วใชัดเจน จากบริษัทประกันที่ นายหน้าขายสินค้าให้

ตัวแทนประกันภัย

ตัวแทนประกันภัย จะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น เป็นผู้ที่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันภัยของตนเอง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้แก่บริษัท ได้รับเงินค่าตอบแทนจากเงินทุนของตัวบริษัทประกันเอง และดำเนินการต่างๆ โดยใช้เงินทุนของบริษัทร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง

ตัวแทนประกันภัย จะทำการชักชวนให้ผู้คน หันมาทำประกันกับบริษัทของตนเอง

ตัวแทนเหล่านี้ อาจจะศึกษารายละเอียดต่างๆ ของประกันภัยเพียงแค่ผิวเผิน ทำให้การสื่อสารที่ส่งต่อไปยังผู้เอาประกัน บางครั้งเกิดความผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามที่บริษัทประกันระบุเอาไว้ได้

สำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันภัย อาจจะต้องลองพิจารณาให้รอบคอบว่า ก่อนทำประกัน เราควรเลือกทำประกันโดยใช้ตัวแทนเป็นคนจัดการเรื่องให้ หรือจะใช้นายหน้าในการดำเนินการ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความรู้ความเข้าใจการทำประกันของเราเองด้วย

จำไว้ว่า .. นายหน้า/ตัวแทน สามารถที่จะช่วยเหลือ ดูแลคุณได้ ดังนั้นการซื้อประกันผ่านนายหน้า/ตัวแทน จึงเป็น ทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก และ คุณก็ยังคงได้รับการดูแลจากบริษัทประกันโดยตรงได้อีกด้วย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow