INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:55:31
Home » Uncategorized » ถ่ายรูปตรวจสภาพรถทำประกัน\"you

ถ่ายรูปตรวจสภาพรถทำประกัน

2021/02/16 1614👁️‍🗨️

สำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ถ้ามีการเริ่มทำประกันกลับบริษัทใหม่ในครั้งแรกจะต้องมีการถ่ายรูปเพื่อดูสภาพรถว่ามีรอยหรือความเสียหายใดๆหรือไม่กรณีที่พบรอยบริษัทประกันก็จะทำการมาร์คแผลและความเสียหายนั้นๆเอาไว้ซึ่งก็คือการบันทึกเอาไว้ว่ามีความเสียหายตรงตำแหน่งไหนอย่างไรเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเมื่อมีการเครมประกันในภายหลังโดยระเบียบปฏิบัติหากมีรอยจำนวนเยอะหรือมีความเสียหายมากเกินกว่ามาตรฐานของแต่ละบริษัทเช่นมีเกิน 5รอย หรือความเสียหายเกิน 7,000 อย่างนี้ปกติบริษัทประกันจะไม่รับแต่โดยทั่วไปบริษัทประกันจะรีมาร์คแผลเอาไว้ก็ได้ซึ่งเป็นการอนุโลมเพราะเกินมาตรฐาน ซึ่งแลกมาด้วยการต้องติดความเสียหายส่วนแรกหรือ deductible เอาไว้ด้วย 2,000 บาททุกครั้งจนกว่าจะมีการลบความเสียหายจากรอยแผลเดิมไป

โดยค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 ระบุเอาไว้ในตารางกรมธรรม์เลยแต่หากได้มีการแจ้งเคลมเอาไว้แล้วอาจจะให้ตัวแทนนายหน้าแจ้งกับทางบริษัทเพื่อจะได้ไม่ต้องระบุความเสียหายส่วนแรก 2000 เอาไว้ในตารางแต่เป็นที่เข้าใจกันว่ารอยแผลเดิมจะไม่ได้รับความคุ้มครองและเมื่อลูกค้านำรถไปซ่อมที่อู่เรียบร้อยแล้วให้แจ้งบริษัทประกันเพื่อไปตรวจรถลบรอยรีมาร์ค

เพียงแค่นี้รถเราก็จะไม่มีรอยความเสียหายเดิมหรืออยู่แต่หากลูกค้ายังไม่เอารถไปซ่อมที่อู่แล้วได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำตรงรอยเดิมอาจจะมีปัญหากับบริษัทประกันเดิมที่แจ้งเอาไว้ได้เช่นถ้ารอยเดิมเป็นเพียงไฟราวแต่การชนใหม่ทำให้ไฟแตกเสียหายมากกว่าเดิมบริษัทประกันเดิมอาจจะไม่จ่ายให้ทั้งหมดก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้รีบไปเคลมให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องพบเจอปัญหาดังกล่าว

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow