INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 8:15:28
Home » ธนชาตประกันชีวิต » ธนฉัตร 10/5 ธนชาตประกันชีวิต\"you

ธนฉัตร 10/5 ธนชาตประกันชีวิต

2010/10/01 3922👁️‍🗨️

ธนฉัตร 10/5 ธนชาตประกันชีวิต
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะสั้น ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิต 10 ปี เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินคืนก้อนโต 125%ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่คุ้มค่า
* รับเงินครบกำหนดสัญญา เมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 เท่ากับ 125%ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
* รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 100%ของทุนประกันภัยเริ่มต้น หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
* รับสิทธิ ประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี โดยผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไปหัดลกหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมาย

เงื่อนไขการรับประกัน
* ระยะเวลาความคุ้มครองชีวิต 10 ปี
* ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
* รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี
* ทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุดไม่จำกัด
* กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ทุนประกันภัยไม่เกิน 500,000 บาท
* การตรวจสุขภสพยังเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow