INSURANCETHAI.NET
Wed 21/02/2024 9:37:28
Home » ประกันชีวิต » อนุมัติการสมัครประกันชีวิต ใช้เวลาเท่าไร?\"you

อนุมัติการสมัครประกันชีวิต ใช้เวลาเท่าไร?

2018/12/15 994👁️‍🗨️

ส่งสมัครประกันชีวิต ทางออนไลน์ ของกรุงเทพประกันชีวิต ตอนเที่ยง(12.00) อนุมัติเช้าวันรุ่งขึ้น (8.00) นี่คือ เวลาที่เร็วที่สุด ที่เคยเจอมา
ถ้าเป็นระบบเอกสาร อาจจะใช้เวลา 3วันทำการ 

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันระบบการทำงานของธุรกิจ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองธุรกิจ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow