INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 3:47:16
Home » Uncategorized » บริษัทประกันชีวิตขายประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ให้บัตรกำนัล!\"you

บริษัทประกันชีวิตขายประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ให้บัตรกำนัล!

2022/09/22 94304👁️‍🗨️

จรรยาบรรณข้อ 6 ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย

ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีบริษัทประกันชีวิตขายประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตัวเองซึ่งไม่ได้ขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นสินค้าประกันภัยที่ตัวแทนประกันชีวิตของตัวเองไม่มีสิทธิ์ขาย

ประเด็นคือนอกจากสินค้าประกันชีวิตบางแบบที่ออกมานั้นใกล้เคียงหรือซ้อนทับหรืออาจจะเป็นคู่แข่งของช่องทางตัวแทนของตัวเองแล้ว ยังจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าเนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะเอาส่วนที่ไม่ต้องจ่ายคอมมิชชั่นให้กับตัวแทน มันลดในเบี้ยประกันภัยนั่นเอง แต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือบริษัทประกันชีวิตยังมีของแถมอย่างเช่นบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาทหรืออื่นๆก็แล้วแต่เป็นสิ่งจูงใจให้กับผู้ซื้อประกัน หากการตีความเรื่องการให้ส่วนลดแรงจูงใจที่ต่างกับความหมายของการเสนอลดคอมมิชชั่นแล้ว เราจำเป็นต้องดูถึงเจตจำนงของจรรยาบรรณที่ได้กล่าวไว้ว่าเพื่อเหตุใด? การที่บริษัทประกันเสนอสิ่งจูงใจให้ด้วยมูลค่าที่สูงพอสมควรนั้นผิดจรรยาบรรณหรือไม่? เพราะหากมองว่าการเสนอส่วนลดคอมมิชชั่นเป็นการคุยกันตรงๆว่าฉันลดคอมมิชชั่นให้นะ เราก็ยังคงเลี่ยงสิ่งนี้ได้ด้วยการให้ของขวัญเป็นตู้เย็นเป็นทอง!? และสิ่งนี้ย่อมจะทำให้ตัวแทนขายประกันนั้นขายยากขึ้นไปอีกเมื่อต้องแข่งกับบริษัทของตัวเอง

เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต

จรรยาบรรณในวิชาชีพมีให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยก็มีหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพเช่นเดียวกัน หลักจรรยาบรรณและศีลธรรม ของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่ประกาศโดยนายทะเบียนประกันวินาศภัยและนายทะเบียนประกันชีวิตนั้นเป็นดั่งคัมภีร์ที่ตัวแทนและนาย หน้าประกันภัยต้องประพฤติปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
หากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ได้บัญญัติไว้ ก็อาจจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้นอกจากนี้ในการสอบวัดความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตการเป็นตัวแทนและ นายหน้าประกันภัย ตลอดจนการอบรมการต่อใบอนุญาตผู้ที่จะสอบและอบรมจะต้องผ่านการทดสอบและอบรมในวิชาจรรยาบรรณด้วยเสมอ หากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยทุกคน สามารถประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรมได้ จะทำให้อาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัย สังคม และประเทศชาติได้ จรรยาบรรณในวิชาชีพประกันภัยประกอบด้วย
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow