INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:45:14
Home » ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย » ประกันภัยไทยวิวัฒน์\"you

ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2011/02/26 2821👁️‍🗨️

บมจ ประกันภัยไทยวิวัฒน์

thaivivat

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 โดยได้รับเกียรติจาก Mr. B. L. Hua ซึ่ง ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีน มาเป็นประธานกรรมการบริษัท ภายใต้เจตนารมณ์ของผู้เริ่มก่อตั้งที่ตระหนักว่า ธุรกิจประกันภัยจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและความผาสุขของสังคมไทย

2494 – 2500
เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีสำนักงานแห่งแรกในกรุงเทพฯ ใช้เป็นสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร บี. เอ็ล. ฮั้ว บริเวณสี่แยกวัดตึก ซึ่งในช่วงเริ่มแรก จะรับประกันภัยเฉพาะงานอัคคีภัยและภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

2501 – 2510
บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ สุจริต เป็นธรรม จนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแก่ประชาชน ด้วยปริมาณงานที่ขยายตัวอย่างมากทำให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย

2511 – 2520
จากแผนงานที่ต้องการเปิดแผนกประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ทำให้ในปี พ.ศ. 2517 ตัดสินใจย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ตึกทินกร บริเวณถนนสุรวงศ์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและสะดวกสบายในการให้บริการ เป็นช่วงที่เติบโตทั้งด้านการประกันภัยและการลงทุนอย่างมาก

2521 – 2530
เพื่อประสิทธิภาพและความเป็นสากล จึงพัฒนาขีดความสามารถด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกิจการ โดยในปี พ.ศ. 2523 ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับประกันภัยและในปี พ.ศ. 2527 ได้นำระบบวิทยุสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการของประกันภัยรถยนต์ พร้อมทั้งเปิดศูนย์บริการขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ราชบุรี สระบุรี และนครราชสีมา

2531 – 2540
ด้วยความทุ่มเททำงานกลายเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทได้รับ “รางวัล HI-TECH Award ด้านการบริการ” ในปี พ.ศ. 2532 และนำบริษัทแปรรูปเป็นองค์กรมหาชนเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2534 พร้อมทั้งย้ายสำนักงานใหญ่มายัง อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ บริเวณถนนดินแดงในปีถัดมา

2541 – 2550
โอกาสครบรอบ 50 ปี ด้วยการทุ่มเทงบประมาณเพื่อคืนกำไรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ และตอบแทนคุณแก่สังคมไทย โดยนำเสนอความแปลกใหม่ให้แก่ผู้ทำประกันภัยในรูปแบบของสิทธิประโยชน์ด้วย โครงการ “Thaivivat Privileged Program” ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยตั้งเป็นกองทุน “50 ปีประกันภัยไทยวิวัฒน์” ร่วมกับมูลนิธิโรคมะเร็ง และก่อตั้ง “มูลนิธิไทยวิวัฒน์” เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกมากมาย

2551
พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งที่ให้ความคุ้มค่าและสร้างความอบอุ่นใจด้วยระบบ “Thaivivat Smart Solution” ที่ นำเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ในการติดตามทุกความเคลื่อนไหวของการให้บริการ เสริมด้วยระบบ Mobile Tracking ที่ส่งพิกัดตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ทราบถึงจุดเกิดอุบัติเหตุหรือ จุดที่ต้องการความช่วยเหลือ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์

เลือกรับเงินสดแทนการเบิกค่ารักษาพยาบาล
พิเศษ มากกว่าที่คาดกับการเลือกรับเงินสดกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบคนไข้ใน แต่ไม่ได้เบิกค่ารักษาพยาบาลกับทางบริษัทฯความคุ้มรองเพิ่มเติมนี้เป็นสิทธิ พิเศษ สามารถทำได้ในกรณีที่ท่านเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของบริษัท แต่ท่านเลือกที่จะเรียกร้องค่าสินไหมกับบริษัทประกันบริษัทอื่น (ในกรณีที่ท่านมีแผนประกันสุขภาพมากกว่า 1 แห่ง) ทางบริษัทยินดีที่จะจ่ายเงินก้อนตามจำนวนวันที่ท่านนอนพักรักษาตัวในโรง พยาบาล (ยอดความคุ้มครองสูงสุดต่อวันระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย) หรือไม่เกิน 30 วันต่อปี

พิเศษเหนือใครกับการชำระค่าห้องรายวันสำหรับญาติที่เฝ้าไข้
ความคุ้มครองนี้เป็นสิทธิพิเศษ สำหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่เข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล ทางบริษัทจะให้ความคุ้มครองรายวันสำหรับผู้ปกครอง คนที่อยู่เฝ้าไข้ (ยกเว้นอาหาร/เครื่องดื่ม) ในระหว่างเด็กรักษาตัวในฐานะคนไข้ใน (ยอดความคุ้มครองสูงสุดต่อวันระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)

ไม่จำกัดระยะเวลาการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แผนประกันสุขภาพในประเทศไทยส่วนมากจะจำกัดระยะเวลาการเข้าพักรักษาตัวในโรง พยาบาล ต่อครั้งเพียง 75 หรือ 90 วันเท่านั้น (บางแผนประกันของบางบริษัทจำกัดอยู่แค่ 30วันเท่านั้น) ซึ่งดูเหมือนว่าจำกัดความคุ้มครองเอาไว้ แต่แผนประกันสุขภาพของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์นั้น มอบความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวันแรก จนถึงวันที่ท่านออกจากโรงพยาบาล หรือเมื่อค่ารักษาพยาบาลถึงยอดความคุ้มครองหลักที่ระบุในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย

ดูแลคุณเป็นพิเศษด้วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บริษัทฯ จะมีทีมแพทย์และพยาบาล ซึ่งคัดสรรมาแล้วว่าได้มาตรฐานจากทั่วประเทศไว้คอยดูแลติดตามผลการรักษาของ ท่าน ตลอดเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และสมบูรณ์

โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี
แม้ว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีมาตรฐานการบริการอย่างสูง แต่คงไม่มีใครคนไหนที่ต้องการที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้นทางบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จึงพยายามอย่างยิ่งในการคิดแผนความคุ้ม ครอง เพื่อให้ตรงกับวิถีการดำเนินชีวิตของท่าน เพื่อความมีสุขภาพที่ดี และการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้เอาประกัน ทางบริษัทได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับแผน ประกันบางแผน โดยสามารถเลือกรับความคุ้มครองได้ 2 แบบ เพื่อตรงกับความพึงพอใจของคุณ

* เข้ารับการตรวจสุขภาพตามรายชื่อโรงพยาบาลที่ทางบริษัท กำหนด โดยที่ท่านต้องทำการสำรองจ่ายล่วงหน้า จากนั้นส่งเอกสารมาเรียกร้องสิทธิที่บริษัทฯ
* ใช้บัตรกำนัล ของบริษัทฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพตามรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วม โดยสามารถแสดงบัตรกำนัล แล้วเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆ

ศูนย์ดูแลลูกค้าให้การช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
โดย ทั่วไปบริษัทประกันส่วนมากจ้างคนภายนอก หรือบริษัทอื่นมาดูแลลูกค้าของบริษัท ทำให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การเรียกร้องสินไหม การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เกิดความล่าช้า แต่บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ เรามี เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของเราเองไว้คอยให้บริการ ตอบคำถาม กับลูกค้าโดยตรง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบสิทธิพิเศษให้แก่ราย ใดหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ รวมถึงบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสิทธิพิเศษนี้ในภายหลังเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

โปรดสอบถามการได้รับสิทธิพิเศษที่ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 0-2695-0777

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2695-0800 แฟกซ์ : 0-2695-0808
เว็บไซต์ : thaivivat.co.th

ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า
ศูนย์ดูแลลูกค้ายินดีบริการเพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน และนำมาแก้ไขปรับปรุงบริการ ให้กับท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2695-0777 แฟกซ์ : 0-2644-6545

พันธมิตรธุรกิจของประกันภัยไทยวิวัฒน์

โรงพยาบาลกรุงเทพ พันธมิตรธุรกิจ ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ ด้วย บริการเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (HEMS)
“ในปี พ.ศ. 2552 ไทยวิวัฒน์เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรก ในประเทศไทย ที่ได้ทำสัญญาร่วมบริการกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ โดยเฮลิคอปเตอร์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (HEMS) ทำให้ผู้ทำประกันภัยกับไทยวิวัฒน์ทั่วประเทศ เป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงบริการอันล้ำสมัยนี้”

เมื่อท่านเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรือสงสัยว่าจะมีปัญหาสุขภาพ ท่านย่อมต้องการการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพ แม่นยำและรวดเร็วที่สุด ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ (BMC) ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ขอเสนอบริการเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (HEMS) ซึ่งเป็นบริการกู้ชีพทางอากาศเชิงพาณิชย์เจ้าแรกในเอเชียอาคเนย์ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 HEMS ใช้เฮลิคอปเตอร์แบบเครื่องยนต์คู่รุ่น EC 145 ซึ่งผลิตมาเป็นพิเศษ ให้รองรับการดำเนินงาน EMS เฮลิคอปเตอร์นี้จะใช้นักบิน 2 ตำแหน่ง ในหมวดของ FAA ประเภท A (ICAO Class I) ปฏิบัติการด้วยความสามรถด้าน VFR / IFR ทั้งเที่ยวบินกลางวันและกลางคืน ตลอดจนขณะที่สภาพอากาศไม่เป็นใจ

หน่วยแพทย์ประกอบด้วย แพทย์ที่มีประสบการณ์การแพทย์ทางอากาศ ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว พร้อมทั้งพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยร้ายแรงและฉุกเฉิน บริการรวมถึงการรักษา และควบคุมอาการ ณ ที่เกิดเหตุของผู้ป่วย บริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศแบบจุดต่อจุด และการขนส่งเครื่องมือ แพทย์ อุปกรณ์ และบุคคลากรทางการแพทย์ พื้นที่การให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย และประเทศ เพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้งในเขตประเทศเพื่อนบ้าน

HS-BHS มาพร้อมกับระบบควบคุมการบินที่ทันสมัย และมีอุปกรณ์เสริมเพียบพร้อม ได้แก่ glass cockpit, MEGHAS FCDS VOR / ILS, AFCS, ADF / DME, GPS / NAV / COM และ เรดาร์ อากาศ RDR นักบินของบริษัททุกคนได้รับประกาศนียบัตร ลำดับชั้นสูงสุดของ IFR และพร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแพทย์และพยาบาลซึ่งมีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยในกรณีต่างๆ เช่น ผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัส โรคหัวใจ สูตินารีแพทย์ ผดุงครรภ์ แพทย์สำหรับเด็ก ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเพลิงไหม้ และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน คอยดูแลการใช้เครื่องมือการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อการรักษากรณีฉุกเฉินโดย เฉพาะ

Europaeische Reiseversicherung AG (ERV)
ERV เป็นผู้เชี่ยวชาญการประกันการเดินทางของกลุ่มบรรษัทประกันภัย ERGO ซึ่งเป็นกลุ่มแผนกรับประกันโดยตรงของกลุ่ม Munich Re เครือบริษัทประกันภัย / รับประกันภัยต่อระดับโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 100 ปี ERV ได้สร้างสรรค์บริการคุณภาพสำหรับผู้เดินทางข้ามประเทศ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนการเดินทางให้พร้อมสรรพที่สุด มีเครือข่ายสนับสนุนของ ERV ทั่วโลก ทั้งระบบรับแจ้งและช่วยเหลือผู้เอาประกันแม้ในยามฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของ ERV ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ทำให้บริษัทฯ ของเราเป็นบริษัทประกันภัยที่มอบค่าสินไหมสำหรับผู้เดินทางในต่างประเทศสูงสุดในประเทศไทย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow