INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:52:19
Home » อาคเนย์ประกันชีวิต » ประกันสินเชื่อ – อาคเนย์ประกันชีวิต\"you

ประกันสินเชื่อ – อาคเนย์ประกันชีวิต

2010/12/28 3920👁️‍🗨️

ประกันสินเชื่อ – อาคเนย์ประกันชีวิต
การประกันสินเชื่อ คือ โครงการประกันชีวิตแผนพิเศษ
เพื่อคุ้มครองผู้กู้ที่มีภาระในการผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยจะช่วยปลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระให้หมดไป เพื่อปกป้องครอบครัวและผู้อยู่เบื้องหลัง เพื่อกรรมสิทธิในหลักทรัพย์ จะเป็นของบุคคลที่คุณรักต่อไป

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
+ ให้ความคุ้มครองสำหรับกรณีมรณกรรมทุกกรณี ยกเว้นอัตวินิบาตกรรม (ฆ่าตัวตาย) ภายในปีแรกของการประกัน
+ ให้ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เลือก….ชำระเบี้ยได้ตามใจคุณ
+ ชำระครั้งเดียวคุ้มครองตลอดสัญญากู้
+ ชำระรายปี

ประโยชน์ที่ผู้สมัครได้รับจากโครงการ “ประกันสินเชื่อ”
+ สร้างความมั่นใจเป็นหลักประกันให้แก่ทายาท แม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
+ ทายาทและผู้อยู่เบื้องหลัง ไม่ต้องเดือดร้อนกับปัญหาหนี้ค้างชำระ โดยสามารถเป็นอิสระจากภาระหนี้ได้ ทันที
+ เบี้ยประกันต่ำ แต่ได้รับความคุ้มครองในวงเงินสูง
+ ไม่ซ้ำซ้อนกับแผนการประกันชีวิตแผนอื่น

คุณสมบัติของของผู้สมัคร
+ ลูกค้าที่มีภาระหนี้
+ มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
+ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ติดต่อ ฝ่ายประกันสินเชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
โทร. 0 2631 1331 ต่อ 178 , 187 สายตรง 0 2235 0117-8 โทรสาร 0 2237 7492

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow