INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:09:44
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) ฟอลคอนประกันภัย » ประกันสุขภาพคุ้มเวอร์ – falcon\"you

ประกันสุขภาพคุ้มเวอร์ – falcon

2020/04/18 876606👁️‍🗨️
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
– ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย1,000,000
– ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง80,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือค่าบริการพยาบาล (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) 
        1.1.1 ห้องผู้ป่วยปกติต่อวัน3,000
        1.1.2 ห้องผู้ป่วยหนักต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)จ่ายตามจริง
1.2 ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลจ่ายตามจริง
1.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัดจ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)10,000
เบี้ยประกันภัยรายปี15,000 บาท

ประกันสุขภาพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไป จะสามารถนำมาใช้ลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท และ อย่าลืมแจ้งบริษัทประกันว่าจะต้องใช้สิทธิ์การลดหย่อนภาษีด้วย

ประกันสุขภาพคุ้มเวอร์ อายุเพิ่ม เบี้ยไม่เพิ่ม
จ่ายเบี้ยราคาเดียว 15,000 บาทจนเกษียณ
คุ้มครองสุขภาพสูงถึง 1 ล้านบาทต่อปี
ไม่เคลมคืนเงินทุกปี 15% เมื่อต่ออายุกรมธรรม์ในปีถัดไป
สอบถามเพิ่มเติม คลิก https://www.falcon4life.com/product/HealthNCB

ประกันสุขภาพคุ้มเวอร์

  • วางแผนง่าย จ่ายเบี้ยราคาเดียว 15,000 บาทจนเกษียณ
  • คุ้มครองสุขภาพสูงภึง 1 ล้านบาทต่อปี
  • ไม่เคลมมีเงินคืนทุกปี 15% เมื่อต่ออายุกรมธรรม์ในปีถัดไป
  • ลดหย่อนภาษีได้
  • ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตร VIP Care Card
  • โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายมากกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ
  • ฟรี! ประกัน COVID-19
ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://www.falcon4life.com/images/applicationform/D%20-%20Health.pdf
แล้วส่งกลับมาที่ Rachayap@falconinsurance.co.th หรือ ThunyaratK@falconinsurance.co.th

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว
2.ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 65 ปี) และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
3.กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 60-65 ปี วงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจะลดลงเหลือเพียง 20,000 บาท
4.ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
5.ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
6.ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
7.ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องค่าทดแทนใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะลดเบี้ยประกันภัย 15% ของเบี้ยในปีต่ออายุ

ข้อยกเว้นสำคัญ

1.การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
2.การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
3.การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

หมายเหตุ

1.รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow