INSURANCETHAI.NET
Thu 20/01/2022 21:54:52
Home » ประกันอัคคีภัย » ลำดับชั้นของสิ่งปลูกสร้าง\"you

ลำดับชั้นของสิ่งปลูกสร้าง

2019/01/21

ลำดับชั้นของสิ่งปลูกสร้าง (ประกันอัคคีภัย)

1.สิ่งปลูกสร้างชั้น 1

คอนกรีตเสริมเหล็กมากกว่า 80% ของทั้งหมด ผนังฉาบปูนทั้ง 2 ด้าน (ด้านในและด้านนอก)

2.สิ่งปลูกสร้างชั้น 2

คอนกรีตเสริมเหล็กมากกว่า50 % ของทั้งหมด ผนังฉาบปูนทั้ง 2 ด้าน (ด้านในและด้านนอก)

3.สิ่งปลูกสร้างชั้น 3

อาคารที่ไม่ตรงตามสิ่งปลูกสร้างชั้นที่ 1และ 2 ให้ถือว่าเป็นชั้น 3 เช่น บ้านไม้ทั้งหลัง
บางบริษัทประกันก็ไม่รับ บ้านไม้ทั้งหลัง เพราะ มีความเสี่ยงติดไปสูง อีกทั้งยังดับเพลิงยาก และเผาไหม้เร็ว

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow