INSURANCETHAI.NET
Wed 28/10/2020 1:38:03
Home » ประกันอัคคีภัย » ลำดับชั้นของสิ่งปลูกสร้าง\"you

ลำดับชั้นของสิ่งปลูกสร้าง

2019/01/21

ลำดับชั้นของสิ่งปลูกสร้าง (ประกันอัคคีภัย)

1.สิ่งปลูกสร้างชั้น 1

คอนกรีตเสริมเหล็กมากกว่า 80% ของทั้งหมด ผนังฉาบปูนทั้ง 2 ด้าน (ด้านในและด้านนอก)

2.สิ่งปลูกสร้างชั้น 2

คอนกรีตเสริมเหล็กมากกว่า50 % ของทั้งหมด ผนังฉาบปูนทั้ง 2 ด้าน (ด้านในและด้านนอก)

3.สิ่งปลูกสร้างชั้น 3

อาคารที่ไม่ตรงตามสิ่งปลูกสร้างชั้นที่ 1และ 2 ให้ถือว่าเป็นชั้น 3 เช่น บ้านไม้ทั้งหลัง
บางบริษัทประกันก็ไม่รับ บ้านไม้ทั้งหลัง เพราะ มีความเสี่ยงติดไปสูง อีกทั้งยังดับเพลิงยาก และเผาไหม้เร็ว
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow