INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 0:55:56
Home » ประกันอัคคีภัย » อันดับ ประกันอัคคีภัย (ประกันไฟ ประกันบ้าน ฯลฯ) [2559]\"you

อันดับ ประกันอัคคีภัย (ประกันไฟ ประกันบ้าน ฯลฯ) [2559]

2019/09/09

อันดับ ประกันอัคคีภัย (ประกันไฟ ประกันบ้าน ฯลฯ) [2559] ของ บริษัทประกันภัย

อันดับบริษัทประกันภัย เป็นปัจจัย (Factor) หนึ่ง ที่ใช้สำหรับการพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสินค้าประกันภัย

ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)

ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในแต่ละ Segment ของสินค้าประกันภัย ทำให้เรารู้ว่าใครเป็นเจ้าตลาดใน สินค้าประเภทนั้นๆ และได้รับความนิยมเพียงใด แสดงให้เห็นว่ามันต้องมีอะไรที่ดีแน่ๆ จึงครองส่วนแบ่งการตลาดได้มาก จึงสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งได้ (indicator : ดัชนี :ตัวชี้วัด ) ในการเลือกซื้อประกันภัย หรือ อย่างน้อยมันก็เป็น ตัวบอกแนวโน้ม (Trend) หรือ ทิศทาง ของสินค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย

อันดับประกันอัคคีภัย (2559)

อันดับประกันอัคคีภัยของบริษัทประกันภัย
(แผนที่ได้รับความนิยม เช่น โครงการรักษ์บ้าน ของกรุงเทพประกันภัย)





insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ






up arrow