INSURANCETHAI.NET
Sun 25/10/2020 20:31:26
Home » ประกันรถยนต์ » ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 คืออะไร?\"you

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 คืออะไร?

2012/06/30

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 (ประกันรถยนต์ ชั้น5) เป็นชื่อเรียกรวม ประกันรถยนต์ประเภท 2+ และ ประกันรถยนต์ประเภท 3+
ความคุ้มครงของประเภท2+ จะมากกว่า 3+ เพราะ 2+ คุ้มครองเรื่องรถหาย ไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 5

ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส , 2บวก ,2plus ,2+1

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือ ยานพาหนะคู่กรณี
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับ ยานพาหนะทางบก*
ความ รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, 3บวก, 3plus, 3+1

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือยานพาหนะคู่กรณี
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับ ยานพาหนะทางบก*

car-crash3

จะเห็นได้ว่า ความคุ้มครงของประเภท2+ จะมากกว่า 3+ โดย 2+ จะมีความคุ้มครองเรื่องรถหาย ไฟไหม้ ด้วย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 จะคุ้มครองเนื่องจาก การชนกับยานพาหนะทางบก

ความหมายของยานพาหนะทางบก

ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ที่ใช้เชื้อเพลิงขับเคลื่อนทุกประเภท
เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รถไฟ รถพ่วง รถราง และเคลมสด ณ ที่เกิดเหตุ ไม่สามารถเคลมแห้ง หรือเคลมที่ไม่มีคู่กรณี เหมือนประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ได้

remark2 กรณีที่เป็นฝ่ายผิด

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 นั้น ผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าความเสียหายส่วนแรก หรือที่เรียกว่า ACCESS จำนวน 2,000 บาท เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่าย ผิด เท่านั้น

ประกันภัยประเภท 5 จากบริษัทประกันประกันบางแห่ง สามารถเลือกที่จะไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรกได้ เช่นAXA 2+,AXA3+

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 (Smart Drive5) จากแอกซ่าประกันภัย ยังสามารถเลือกเลือกทุนประกันภัยรถยนต์ได้
พิจารณาจากราคาประเมินรถ โดยทุนประกันจะอยู่ที่ 80% ของราคาประเมินอีกที
เช่น รถราคา 1,000,000 บาท จะสามารถเลือกทุนได้ 800,000 โดยมีทุนเอาประกันให้ ลูกค้าเลือกได้ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท
car-crash4
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow