INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:55:25
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง » ประกันภัยสินค้า Cargo กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยสินค้า Cargo กรุงเทพประกันภัย

2010/09/13 760👁️‍🗨️

ประกันภัยสินค้า (Cargo) กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยสินค้ากรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยสินค้า (Cargo)
การ ประกันภัยการขนส่งทางทะเล เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่คาดไม่ถึงจากภัย ต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดย เรือเดินทะเล, เครื่องบิน, รถยนต์, รถไฟ หรือทางไปรษณีย์
ประโยชน์ของการประกันภัยการขน ส่งทางทะเล คือ การชดเชยความสูญเสียทางการเงินจาก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า ซึ่งไม่มีใครสามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง

ให้ กรุงเทพประกันภัย ชดเชยความสูญเสียและความเสียหาย จากภัยต่างๆ ในการขนส่งสินค้า ทั้งในและระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั่วโลก
พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจ
รับกรมธรรม์ทันใจ ภายในชั่วโมงครึ่ง
บริการเรียกพิมพ์เอกสาร ณ ที่ทำงานของคุณ
มอบกรมธรรม์ ณ จุดขนส่งสินค้า เช่น สุวรรณภูมิ คลองเตย เพื่ออำนวยความสะดวกในการการเดินทาง
ส่งกรมธรรม์ถึงที่ทำงานของคุณ ภายใน 1 วันทำการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow