INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:13:48
Home » ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย » เคลม ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย\"you

เคลม ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

2012/08/02 1774👁️‍🗨️

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02-640-4500

ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
สิ่งแรกที่สำคัญก็คือ ตรวจสอบว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือไม่ เพื่อดำเนินการส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าทำการรักษาต่อไป แล้วจึง ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

กรณีที่ “คุณเป็นฝ่ายถูก”
ควรรีบจดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่คู่กรณี และเจ้าของรถคู่กรณี ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถคู่กรณีไม่ได้เป็นผู้ขับขี่เอง
ควรจดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้
แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ สถานที่แจ้งเหตุดังนี้

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร. 02-640-4500

แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ สายด่วน ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง 02-640-4500
เครือข่ายไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
สำนักงานใหญ่
02-5559100
เชียงใหม่
(053) 281-213-4
(053) 201-434-6
พิษณุโลก
(055) 242-522-4
อุดรธานี
(042) 325-641-3
อุบลราชธานี
(045) 262-846
(045) 262-849
นครราชสีมา
(044) 342-634-5
ขอนแก่น
(043) 271-681-3
สุราษฎร์ธานี
(077) 218-970
(077) 219-031
หาดใหญ่
(074) 364-782-3
ภูเก็ต
(076) 256-841-3
พัทยา
(038) 426-801-3
ลพบุรี
(036) 613-3473-4
นครปฐม
(034) 273-038-9

กรณีที่ “คุณเป็นฝ่ายผิด”
ให้ท่านเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์แก่คู่กรณีโดยทันที
เคลื่อนย้ายรถยนต์ทั้งคู่ไปจอดยังที่ซึ่งไม่กีดขวางการจราจรของผู้อื่น ภายหลังจากท่านเจรจากันเรียบร้อยแล้ว
รีบแจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบในทันทีที่ศูนย์รับแจ้งตาม ข้อ 1.

กรณีที่ไม่แน่ชัดว่า “ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด”
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบทันที
อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ

หาก “มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต”
ให้รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุทราบ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิจะควบคุมตัวท่านไว้ หากไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัส
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ
อย่าหลบหนี เพราะหากเกิดอุบัติเหตุแล้วท่านหลบหนี กฎหมายสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าท่านเป็นฝ่ายผิด

เมื่อรถยนต์ของคุณ “ถูกชนแล้วหลบหนี”
รีบจดหมายเลขทะเบียน และรูปพรรณสัณฐาน (ยี่ห้อ รุ่น สี และลักษณะพิเศษอื่นๆ) ของรถยนต์คันที่ หลบหนี เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไป
ควรจดชื่อที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้

เมื่อรถยนต์ของคุณ “ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึด”
ควรติดต่อกับพนักงานสอบสวน (ร้อยเวรเจ้าของสำนวน) เพื่อให้ตรวจสอบสิ่งของที่มีค่าอยู่ภายในรถยนต์เพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานต่อไป และติดต่อบริษัทในทันทีเพื่อดำเนินการต่อไป

กรณี “รถประกันภัยหาย”
โทรแจ้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ปจร.ศปก.น.) โทรศัพท์. (02) 245-6951 โทรสาร. (02) 245-9059 แจ้งบริษัทฯ ตรวจสอบอุบัติเหตุทันที
ส่งสำเนาบันทึกประจำวัน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และหลักฐานการแจ้งอายัดรถไปยังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 45 วัน นับแต่วันที่รถประกันภัยสูญหาย กล่าวคือ บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 45 วัน

การซ่อมรถประกันภัย
บริษัทฯ จะซ่อมรถของท่านโดยอู่มาตรฐานซึ่งได้รับใบรับรองจากกรมการประกันภัย

ก่อนนำรถเข้าซ่อมให้ท่านนำสิ่งของมีค่าออกจากรถเสียก่อน
เมื่ออู่ซ่อมรถเสร็จแล้ว ให้ท่านตรวจสอบเรียบร้อยก่อนการรับรถ หากพบว่าไม่เรียบร้อย ให้รีบแจ้งบริษัทฯ ทันที

เมื่อมี “ผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)”
นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิกที่ใกล้ และสะดวกที่สุด เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว
จดหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อบริษัทประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์จากเครื่องหมายแสดงการประกันภัย พ.ร.บ.

แจ้งเหตุให้ตำรวจทราบ
แจ้งบริษัทประกันภัยถึงเหตุที่เกิดขึ้น หรือกรณีไม่มีบริษัทประกันภัยในพื้นที่ ให้แจ้งเหตุที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โทร. 02-6430280-92 ได้ทุกสาขา โดยแจ้งวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือท่านอาจมอบอำนาจให้สถานพยาบาลขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแทนก็ได้ (ท่านต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ)

กรณีไม่สามารถจำหมายเลขทะเบียนรถที่เฉี่ยวชนได้ ให้ผู้บาดเจ็บนำเอกสาร (ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ และบัตรประจำตัวประชาชน) ไปติดต่อขอรับค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งตั้งอยู่สำนักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด

ในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถติดต่อบริษัทประกันภัย หรือประกันภัยจังหวัดได้ ท่านสามารถติดต่อที่บริษัทกลางฯ สาขาใดสาขาหนึ่งก็ได้ บริษัทกลางฯ จะทำหน้าที่ประสานงานให้ด้วยความรวดเร็ว

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วไทย (Roadside Service)
(กรณีที่รถยนต์เสียหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์)

ประเภทกรมธรรม์ที่ได้รับการให้บริการ
• ประเภท 1
• คุ้มค่า อุ่นใจ
• ประเภท 5 (2+)

ประเภทรถยนต์ที่ได้รับการให้บริการ
• รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง รหัส 110 120
• รถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง รหัส 210 220
• รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320
ยกเว้นรถรับจ้างสาธารณะ รถดัดแปลง รถโหลด และรถแข่ง

พื้นที่ให้บริการ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้น ตามเกาะต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ต

ขอบเขตการให้บริการ

ขอบเขตการให้บริการเงื่อนไข
1. บริการรถยกฉุกเฉิน
ไม่เกิน 30 กม./เหตุการณ์ ส่วนเกินคิด กม. ละ 20 บาท
2. บริการช่างซ่อมรถฉุกเฉิน
ไม่รวมค่าอะไหล่ และ/หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ
3. บริการติดต่อเจ้าหน้าที่กุญแจ
ไม่รวมค่าอะไหล่ และ/หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ
4. บริการช่วยเหลือในการเปลี่ยนยาง
ไม่รวมค่าปะยาง ค่ายางเส้นใหม่ ค่าอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
5. บริการช่วยเหลือในการเติมน้ำมันฉุกเฉิน
ไม่เกิน 10 ลิตร/ครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
6. บริการเปลี่ยนและติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์
ไม่รวมค่าแบตเตอรี่

ผู้ให้บริการ บริษัท สยามพัฒนาเซอร์เวย์ จำกัด (SDS) โทร 02-640 4500

การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Service) (ไม่รวมค่าอะไหล่และค่าอุปกรณ์)
สำหรับ (ประเภท 1,3 พิเศษ และประเภท 5(2+))
ขอบเขตการให้บริการเงื่อนไข
1. บริการรถยกฉุกเฉิน
ไม่เกิน 30 กม./เหตุการณ์ ส่วนเกินคิด กม. ละ 20 บาท
2. บริการช่างซ่อมรถฉุกเฉิน
ไม่รวมค่าอะไหล่ และ/หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ
3. บริการติดต่อเจ้าหน้าที่กุญแจ
ไม่รวมค่าอะไหล่ และ/หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ
4. บริการช่วยเหลือในการเปลี่ยนยาง
ไม่รวมค่าปะยาง ค่ายางเส้นใหม่ ค่าอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
5. บริการช่วยเหลือในการเติมน้ำมันฉุกเฉิน
ไม่เกิน 10 ลิตร/ครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
6. บริการเปลี่ยนและติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์
ไม่รวมค่าแบตเตอรี่
“Tornado” Services คือ การบริการช่วยเหลือ โดยทางบริษัทจะทำการประสานงานกับทางศูนย์ซ่อม หรือ ช่าง เพื่อให้ทำการช่วยเหลือ(ไม่รวมค่าแรง ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์)
สำหรับ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2, 3 และ พรบ.
ขอบเขตการให้บริการเงื่อนไข
1.ประสานงานรถยก
แนะนำ และประสานงานเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายลูกค้ารับผิดชอบเอง)
2.บริการช่วยเหลือในการเปลี่ยนยาง
ไม่รวมค่าปะยาง ค่ายางเส้นใหม่ ค่าอะไหล่ และ/หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ

รับประกันถึงที่เกิดเหตุภายใน 20 นาที
หากไปถึงที่เกิดเหตุช้ากว่า 20 นาที ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในวงเงิน 100,000 บาทฟรี ซึ่งท่านจะได้รับความคุ้มครองในกรณี สูญเสียอวัยวะ และทุพลภาพถาวร ทั้งนี้ไม่คุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาล

โดยมีเกณฑ์รับผิดชอบภายในของเขตดังต่อไปนี้
1.เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล เท่านั้น
2.เหตุการณ์ในขณะนั้นอยู่ในสภาวะปกติ ไม่เกิดสภาพน้ำท่วม ฝนตกหนักหรือเกิดเพลิงไหม้

รับประกันคุณภาพสี ในการซ่อม 1 ปี
หลังจากที่ลูกค้าได้รับการซ่อมเกี่ยวกับสีของรถ ภายในระยะเวลา 1 ปี ถ้าหากสีร่อน ผุ พอง อย่างไร ทางบริษัทยินดีจะซ่อมสีรถให้ใหม่
ระบบสีมาตรฐาน 2K (แห้งช้าเต็มระบบ)
รองรับคุณภาพการซ่อม
บริการรับ-ส่งรถในการซ่อมฟรี
บริการด้วยความรวดเร็วและตรงต่อเวลา

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow