INSURANCETHAI.NET
Sun 29/11/2020 23:29:21
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย » ประกันอัคคีภัย – ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัย – ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

2012/08/02

ประกันอัคคีภัย
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เนื่องจากเพลิงไหม้ (ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม) ฟ้าผ่า การระเบิดของแก็สที่ใช้ทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยไว้

นอกจากนี้ยังมีการคุ้มครองถึงที่เกิดเพิ่มเติมกว้างขวางออกไปภายใต้กรมธรรม์อัคคีภัย เช่น ความเสียหายเกี่ยวกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ใช้ดับเพลิงหรือไม่ ลมพายุ น้ำท่วม และระเบิดหรือท่วมล้นของน้ำในถังเก็บหรือจากท่อน้ำ

การประกันอัคคีภัยเป็นการรับประกันภัยสิ่งต่างๆ ดังนี้
• อาคาร
• ทรัพย์สิน สต๊อกสินค้า และเครื่องจักร
• ธุรกิจหยุดชงัก
• สิทธิการเช่า
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow