INSURANCETHAI.NET
Sat 24/10/2020 15:26:23
Home » ข่าวประกันภัย » คปภ.คาดว่าปี 2561 อุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบ เบี้ย 883,998 ล้านบาท\"you

คปภ.คาดว่าปี 2561 อุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบ เบี้ย 883,998 ล้านบาท

2018/01/19

สำนักงาน คปภ.คาดว่าปี 2561 อุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบ
จะมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปี จำนวน 883,998 ล้านบาท

เติบโตร้อยละ 7.09
– เบี้ยประกันชีวิตจำนวน 652,604 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.8
– เบี้ยประกันวินาศภัย จำนวน 231,395 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.12

จากการวิเคราะห์ ทิศทางการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประกันภัยในปี 2561 คาดว่า…
การประกันชีวิตกรมธรรม์หลักประเภทกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิตลิงค์และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ ยังเป็นดาวรุ่ง
การประกันชีวิตสัญญาเพิ่มเติมนั้นกรมธรรม์ประกันสุขภาพยังคงมาแรง
ธุรกิจประกันวินาศภัย คาดว่าการประกันภัยรถยังคงเติบโตต่อเนื่อง
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow