INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 19:17:23
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย,แบบVIP เมืองไทยประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย,แบบVIP เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/24 3978👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย / แบบ วีไอพี เมืองไทยประกันชีวิต
เจ็บป่วย หมดกังวล ไม่ต้องกลุ้มใจกับค่ารักษา ด้วยแผนคุ้มครองสุขภาพค่ารักษาพยาบาล มีให้เลือกมากกว่า 10 แบบ โดนๆที่ตรงใจคุณ

สูตรสำเร็จ….กับแผนคุ้มครองสุขภาพค่ารักษาพยาบาลความ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบไหนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณการบาด เจ็บและเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเพราะหลากหลายสาเหตุของการบาดเจ็บและ เจ็บป่วยทำให้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลการรักษาพยาบาลแต่ละครั้งทำให้คุณ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหากเตรียมแผนรองรับไว้ก่อน ก็สามารถช่วยคุณให้ไม่ต้องกลุ้มใจกับค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะจ่ายมากหรือจ่ายน้อยบริษัทฯ จึงขอเสนอผลประโยชน์ที่มีให้เลือกมากกว่า 10 แบบด้วยกันและพิเศษ…กับสุขภาพแบบวีไอพีที่ให้ผลประโยชน์ในวงเงินที่สูงขึ้น

จุดเด่น
· เบิกผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวัน ได้สูงสุด 120 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
· สามารถเลือกรับผลประโยชน์ค่าห้องได้สูงสุด 20,000 บาทต่อวัน
· รักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ
· ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน เมื่อเข้ารักษากับโรงพยาบาลในเครือกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ*
*สำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย/ แบบวีไอพี ครบระยะเวลา 3 เดือน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16 ปี – 59 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี หรือเท่ากับความคุ้มครองของกรมธรรม์หลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
2. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลัก
3. สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ
ขณะสัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับหากผู้เอา ประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผล ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ ดังนี้
..
กรณี ที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน เท่ากับ เท่าของตารางผลประโยชน์ในข้อ 1 โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้เมื่อรวมกับผลประโยชน์ในข้อ 1 แล้ว ต้องไม่เกิน 120 วัน
ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย/ แบบวีไอพี มีทั้งหมด 29ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่ เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

1.การเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2.การตรวจสุขภาพทั่วไปนอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
3. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียดภาวะกังวลใจ
4. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
5.การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
– เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
– ริดสีดวงทวาร
– ไส้เลื่อนทุกชนิด
– ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
– การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
– นิ่วทุกชนิด
– เส้นเลือดขอดที่ขา
– เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เป็นต้น

หมายเหตุ – เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow