INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:53:40
Home » Uncategorized » คิงไวประกันภัย ฮุบ QBE ประกันภัย\"you

คิงไวประกันภัย ฮุบ QBE ประกันภัย

2018/10/14 2678👁️‍🗨️

“คิงไวกรุ๊ป” ขยายธุรกิจการเงินในไทย ปิดดีลซื้อบริษัทประกัน “คิวบีอี” เปลี่ยนชื่อเป็น “คิงไวประกันภัย”
16 พ.ค. 2561 บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ KWG ปิดดีล เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 98.24 ของ บริษัท คิวบีอี อินชูแรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าซื้อกิจการประกันภัยครั้งนี้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญสำหรับบริษัทคิง ไว กรุ๊ป ที่วางแผนขยายการลงทุนเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรุกคืบเข้าไปในธุรกิจด้านการเงิน

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการ คิงไวกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ คิงไวกรุ๊ป (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า
บริษัท คิงไวประกันภัย มีเป้าประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ทางบริษัทและทีมงานยังคงให้คำมั่น นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการอยู่ขณะนี้ รวมทั้งวางแผนที่จะเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต เราตั้งใจวางกลยุทธ์ให้เป็นบริษัทที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้และมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

บริษัท คิวบีอี อินชูแรนซ์ (ประเทศไทย)

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 เป็นส่วนหนึ่งของ “คิวบีอี อิชูแรนซ์ กรุ๊ป” ซึ่งเป็นบริษัทประกันขนาดใหญ่ติดหนึ่งใน 20 อันดับแรกของโลกและให้บริการประกันภัยหลากหลายประเภท ปัจจุบันบริษัท คิวบีอี จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซิดนีย์

คิวบีอี อินชูแรนซ์ (ประเทศไทย) ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการประกันวินาศภัยโดยมีผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือ การรับประกันภัยวิศวกรรม การรับประกันภัยทางทะเล การรับประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การรับประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการรับประกันภัยทรัพย์สิน ทั้งนี้ นายโจชัว ฟรีตาส หัวหน้าฝ่ายการควบรวมและซื้อกิจการ บมจ.คิวบีอี ประกันภัยกล่าวว่า เราจะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ คิง ไว ประกันภัย ที่จะสร้างบริษัทให้เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์คุณภาพ ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า และเพื่อที่จะบรรลุเป้าประสงค์นี้ เราจำเป็นต้องมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เข้มแข็งซึ่งจะช่วยส่งเสริมกันในหลายแง่มุม ดังนั้นเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับคิง ไว กรุ๊ป ซึ่งเป็นองค์กรที่เราจะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปตลอดในภาคธุรกิจประกันภัย

คิงไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) เป็นบริษัทลูกของ คิงไวกรุ๊ป ซึ่งเป็นเครือธุรกิจชั้นนำในฮ่องกงและมีฐานอยู่ในจีน บริษัทมีประสบการณ์มากว่า 35 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน e-commerce ข้ามพรมแดน และธุรกิจห่วงโซ่อุปทานในจีน ฮ่องกง ยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อนาคตจีนจะเข้ามาตลาดไทยมากขึ้น และ สำหรับ คิงไวประกันภัย อาจจะเน้นทำตลาดประกันภัยออนไลน์ เนื่องจาก เดิมมีความเชียวชาญด้าน e-commerce

คิงไวประกันภัย มีการให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยวิศวกรรม
ประกันภัยทางทะเล
ประกันภัยเรือสำราญ
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยส่วนบุคคลและประกันภัยด้านอื่นๆ

คณะทำงานและผู้บริหารปัจจุบันยังคงมุ่งมั่นให้บริการอันเยี่ยมยอดดังเดิมขณะที่ก็มีนโยบายเร่งสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรเพื่อต่อยอดธุรกิจ แสวงหาโอกาสสร้างความมั่นคงด้านเงินทุน เล็งนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

อุตสาหกรรมประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดหลังการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเข้ามาส่งเสริมกันในหลายด้านโดยบริษัทเองก็มุ่งมั่นคว้าโอกาสที่ท้าทายซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตั้งเป้าที่จะสร้างประสบการณ์ประกันภัยในรูปแบบดิจิตัล นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพร้อมความหลากหลายให้กับลูกค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการการกระจายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นด้วย

ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยในภาพรวมขยายตัวร้อยละ 4.10 ในไตรมาสแรกของปี 2561 คาดว่าทั้งปีการเติบโตจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.5 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมให้มีการลงทุน รัฐบาลเองก็ผุดโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เมื่อผนวกกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ไทยมีการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกดีขึ้น ธุรกิจประกันภัยจึงยังมีทิศทางที่สดใส เติบโตได้เรื่อยๆ ด้าน คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) เองก็ได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจการเงินในระดับนานาชาติของกลุ่มคิง ไว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน

“จากการปรับใช้กลยุทธ์และคำแนะนำที่ได้จาก ดร.คิงไวชาน ประธานกรรมการเครือธุรกิจคิง ไว กรุ๊ป เราตั้งเป้าว่า บริษัท คิง ไว ประกันภัย จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการประกันโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ในอนาคตโลกจะเป็นโลกของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเราจะต้องอยู่ในแถวหน้าของกระแสนี้ให้ได้ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัดด้วย เราหวังว่า คิง ไว ประกันภัย จะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำในวงการบริษัทเทคโนโลยีประกันภัย (อินชัวร์เทค) สามารถนำเอานวัตกรรมมาตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าได้ และผมมั่นใจว่า ผลประกอบการของเราจะสูงเกินกว่าความคาดหมายจนกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของผู้ประกอบการประกันภัยด้วย”

คิงไวประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทภายใต้เครือ “คิง ไว กรุ๊ป”กลุ่มธุรกิจชั้นนำจากฮ่องกงที่ก่อตั้งโดยดร.คิง ไว ชานทั้งนี้ คิง ไว กรุ๊ปเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 98.24 ของบริษัท คิว บี อี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จากนั้นในที่สุดคิวบีอี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ในเดือนมิ.ย.2559 คิงไวกรุ๊ป ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทคิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow