INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 23:21:48
Home » ประกันรถยนต์ » ประกันรถยนต์ชั้น2+ (2plus , 2บวก) คุ้มครองอะไรบ้าง?\"you

ประกันรถยนต์ชั้น2+ (2plus , 2บวก) คุ้มครองอะไรบ้าง?

2018/07/10 1711👁️‍🗨️

ประกันรถยนต์ชั้น2+ = ประกันรถยนต์ชั้น2บวก หรือ ประกันรถยนต์ชั้น2พลัส หรือ ประกันรถยนต์ชั้น2plus

เรียงความคุ้มครองจากมากไปน้อยได้ดังนี้
ชั้น1 > ชั้น 2+ > ชั้น 2 > ชั้น 3+ > ชั้น 3 > ชั้น 4

ประกันภัยรถยนต์ที่ถือว่าใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มากที่สุดนั้น ก็คือ ประกันภัยชั้น 2+

ประกันชั้น2+

ประกันภัยรถยนต์ 2 plus คืออะไร?
ประกันภัยรถยนต์ 2 plus หรือ 2 พลัส , 2บวก ,2plus ,2+1

คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 ที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติม แยกต่างหากออกจากสัญญาหลักที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหาย ทรัพย์สินและชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก

โดยให้ความคุ้มครองในความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัยในวงเงินจำนวนหนึ่ง มีเงื่อนไขความรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน(รถยนต์คันทำประกันภัย)ดังนี้
1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก*
2. กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง (บางบริษัท ยกเว้นให้)
3. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
4. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือ ยานพาหนะคู่กรณี
6. ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
– คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
– คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
– คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
– ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

คุ้มครองแบบเฉพาะภัยหรือระบุภัยที่มีความคุ้มครองคล้ายกับประกันรถยนต์ชั้น 1 มากแตกต่างกันที่ความรับผิดชอบการเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ตามรายละเอียดด้านล่าง
1.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บของร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน

2.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของตัวรถตามทุนประกันที่ทำไว้ จากการชนกับยานพาหนะทางบก(รถชนรถ) คุ้มครองรถยนต์สูญหายจากการถูกโจรกรรม ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ลมพายุ) และคุ้มครองภัยก่อการร้าย

3.คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคันที่เอาประกันภัยเรื่องอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และมีวงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (กรณีขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิต)


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow