INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:37:14
Home » นวกิจประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » แผนประกันภัยรถยนต์ – นวกิจประกันภัย\"you

แผนประกันภัยรถยนต์ – นวกิจประกันภัย

2011/03/12 1002👁️‍🗨️

แผนประกันภัยรถยนต์ – นวกิจประกันภัย

รถยนต์กลุ่ม 2 เช่น Benz, BMW เป็นต้น
รถยนต์กลุ่ม 3 เช่น Honda Accord, CRV, Civic, Toyota Camry, Nissan Cefiro เป็นต้น
รถยนต์กลุ่ม 4 เช่น Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Mazda 3 เป็นต้น
รถยนต์กลุ่ม 5 เช่น Honda City, Jazz, Nissan Sunny, Toyota Yaris, Nissan Tiida, Mazda 2 เป็นต้น

1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (NKI Motor Lite)
เป็นการให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งทางบริษัทฯ นำเสนอในอัตราเบี้ยที่พิเศษ จากประเภท 3 ธรรมดา

2. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ (NKI Motor 2 Exclusive)
เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองเพิ่มขึ้นจากประเภท 2 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเฉพาะการเกิดเหตุชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทาง บก หากกรณีเป็นฝ่ายผิดจะมีความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย 2,000 บาท ทำประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์

3. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ (NKI Motor 3 Exclusive)
เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองเพิ่มขึ้นจากประเภท 3 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเฉพาะการเกิดเหตุชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทาง บก หากกรณีเป็นฝ่ายผิดจะมีความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย 2,000 บาท ทำประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow