INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 10:37:51
Home » ประกันรถยนต์ » ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์\"you

ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

2018/07/21 3015👁️‍🗨️

เบี้ยประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันชั้น1,2,2+,3,3+,5) มีปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในการคำนวณเบี้ยประกัน ดังนี้

ลักษณะการใช้รถ
ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมมากสุด คือ เป็นปัจจัยสำคัญ ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เช่น รถยนต์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า จะเสียเบี้ยประกันถูกกว่า

ขนาดรถยนต์
รถขนาดเล็กมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่ารถขนาดใหญ่ เบี้ยประกันภัยจึงต้องต่ำกว่า
จากการคุยกับ underwriter (เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย) ทำให้ทราบว่า… รถขนาดใหญ่ มี จำนวน CCสูง ที่เป็นรถสำหรับผู้บริหาร จะผู้ขับเฉพาะ ที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ มีวิฒิภาวะ ต่างๆ มากกว่า รถขนาดเล็ก cc น้อยกว่า ซึ่งจะขับโดยวัยรุ่น หรือ มือใหม่

กลุ่มรถยนต์
รถแต่ละยี่ห้อมีราคาอะไหล่และค่าซ่อมแตกต่างกัน จึงได้แบ่งกลุ่มรถยนต์ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยอาศัยราคาค่าซ่อมและราคาอะไหล่เป็นตัวกำหมดอัตราเบี้ยประกันภัย

อายุรถยนต์
เป็นตัวแปรที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง

อายุผู้ขับขี่
ผู้ที่มีอายุในวัยหนุ่มสาว มีความคึกคะนอง และมีสถิติเกิดอุบัติเหตุ สูงกว่าวัยกลางคน

การระบุชื่อผู้ขับขี่
จะเสียเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
อายุ 18-24 ปี ส่วนลดเบี้ย 5%
อายุ 25-35 ปี ส่วนลดเบี้ย 10%
อายุ 36-50 ปี ส่วนลดเบี้ย 15%
อายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนลดเบี้ย 20%

จำนวนเงินเอาประกัน
วงเงินเอาประกันสูงย่อมต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต่ำกว่า

อุปกรณ์พิเศษ
เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ อุปกรณ์ไฮดรอลิค เป็นต้น ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น

ประวัติดี
ขับรถดี ไม่เกิดอุบัติเหตุที่เป็นฝ่ายผิด มีส่วนลด
การใช้รถอย่างระมัดระวัง ไม่มีการเคลมเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา หรือมีการเคลมแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นปีละขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขับรถดีในปีแรก รับส่วนลด 20% ในปีต่อมา
ขั้นที่ 2 ขับรถดี 2 ปีติดต่อกัน รับส่วนลด 30%
ขั้นที่ 3 ขับรถดี 3 ปีติดต่อกัน รับส่วนลด 40%
ขั้นที่ 4 ขับรถดีติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป รับส่วนลด 50% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุด

การขอ Deductible
ทำให้เบี้ยประกันลดลง เช่น 1000 – 5000 บาท


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow