INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 17:55:08
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต » ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต\"you

ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต

2010/09/29 5800👁️‍🗨️

บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต การร่วมทุนระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย และบริษัท นิวยอร์คไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอลแอลซี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของนิวยอร์คไลฟ์ อินชัวรันส์ แห่งสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2519 และมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
The Siam Commercial Bank Public Company Limited : SCB
เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและเป็น 1ใน5 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2449 ปัจจุบันมี 1,070 สาขา

นิวยอร์กไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนล แอลแอลซี
ก่อตั้ง พ.ศ. 2388 (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา) ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ อาทิ เม็กซิโก อาร์เจนติน่า เกาหลี ไต้หวัน อินเดีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ จีน เวียดนาม และ ประเทศไทย

เป็นบริษัทซึ่งมีตำนานของตัวแทนประกันชีวิต คือ เบน เฟลด์แมน (Ben Feldman) ผู้มีผลงานการขายมากมายและเคยขายทุนประกันสูงถึง 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ มีผลงานด้านการเขียนซึ่งได้รับการแปลและตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น Ben Feldman Methods, Creative Selling ฯลฯ และ เป็นตัวแทนคุณวุฒิ MDRT ตลอดกาล

พัฒนาคุณภาพตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยนำหลักสูตรการฝึกอบรมตัวแทน GOLD SYSTEM ( General Office Leadership Development ) ของนิวยอร์คไลฟ์ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกมาฝึกอบรมตัวแทนอย่างจริงจังตลอดมา เพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัท

ความโดดเด่นด้านฐานะทางการเงิน และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิต ของสองพันธมิตรที่แข็งแกร่ง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และนิวยอร์คไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอลแอลซี คือ รากฐาน และเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างให้ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ก้าวไปอย่างมั่น คง เพื่อ ” ร่วมเป็นหลักประกัน เคียงคู่ชีวิตคุณ” ตลอดไป

นิวยอร์คไลฟ์ อินชัวรันส์
ก่อตั้ง ค.ศ. 1845 กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มากว่า 164 ปี
เป็นบริษัท Mutual Life Insurance (บริษัทประกันชีวิตที่มีผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้ถือหุ้น) ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม 100 บริษัทแรกที่มีรายได้สูงที่สุดของสหรัฐอเมริกา และยังคว้าอันดับ 1 บริษัทประกันชีวิตที่คนชื่นชอบมากที่สุดในโลก (World’s Most Admired Companies) ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ จากการสำรวจของนิตยสาร “ฟอร์จูน” ประจำปี 2010
มีตัวแทนมืออาชีพได้รับคุณวุฒิสโมสร Million Dollar Round Table (MDRT) ซึ่งเป็นสมาคมของนักขายประกันชีวิตมืออาชีพชั้นนำของโลก สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันถึง 55 ปี โดยในปี 2552 มีตัวแทนติดคุณวุฒิถึง 2,013 คน
มีเครือข่ายทั่วโลก ได้แก่ เม็กซิโก อาร์เจนติน่า เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย ไทย จีน

ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ ด้วยระดับสูงสุด ดังนี้
แสตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (Standard and Poor’s) : AAA
เอ. เอ็ม. เบสท์ (A.M. Best) : A++
มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody’s Investor Service) : Aaa
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) : AAA

หลังจากดำเนินธรกิจกว่า 10 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เข้าทำการซื้อหุ้นคืนจาก นิวยอร์กไลฟ์ จึงทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2655-3000 โทรสาร 0-2256-1666
อีเมล์: customerservice@scblife.co.th
https://www.scblife.co.th

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 94.66%ในบมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต (SCNYL) และเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE)เมื่อ 25 พฤษภาคม 2554 ด้วยขนาดสินทรัพย์รวม  72,736 ล้านบาทเงินสำรองประกันชีวิต 61,864 ล้านบาท มีกำไร 596 ล้านบาท และมีกำไรสะสมทั้งสิ้น 6,060 ล้านบาท
บริษัทใหม่ “บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” ชื่อภาษาอังกฤษ “SCB LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED” เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ และที่อยู่ใหม่ในเอกสารสำคัญ เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เป็น scblife.co.th มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD Life”) และ บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“SCB Life”) ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี อยู่ในระหว่างควบรวมกิจการเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้บริษัทใหม่ชื่อ “บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” คาดว่าการควบรวมกิจการจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

การเข้าซื้อหุ้นใน SCB Life เป็นการเปิดโอกาสให้ FWD Life สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาวกับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
แผนการบูรณาการระบบดิจิทัลของธนาคารไทยพาณิชย์จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและระบบดิจิทัลของกลุ่ม FWD Group ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่ม FWD Group ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป (Pacific Century Group) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเสมอมา
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสามธนาคารอันดับต้นของประเทศ ในส่วนของ SCB Life นั้น เป็นบริษัทประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดประกันภัยเป็นอย่างสูง ในการนี้ การเข้าซื้อ SCB Life จะช่วยให้กลุ่ม FWD Group เข้าถึงฐานลูกค้ารายย่อยขนาดใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีลูกค้าอยู่ประมาณ 16 ล้านคน

มีผลต่อกรมธรรม์ประกันอย่างไร?
การควบกันของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้าของ FWD Life และ SCB Life แต่อย่างใด บริษัทที่ควบกันฯ จะยังคงให้ความคุ้มครองคุณและคนที่คุณรักตามรายละเอียดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยของคุณที่มีอยู่กับ FWD Life หรือ SCB Life ต่อไป
การควบกันของบริษัทตามหลักกฎหมายนั้น บริษัทที่เกิดใหม่จากการควบกันจะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของสองบริษัทเดิม ซึ่งได้แก่ FWD Life และ SCB Life
เรามั่นใจว่าการควบกันของบริษัทในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทยโดยรวม ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการที่ดียิ่งขึ้นด้วยการผนึกกำลังของบุคลากรที่มีคุณภาพของทั้งสองบริษัท

เมื่อการควบกันของบริษัททั้งสองเสร็จสิ้น ลูกค้าปัจจุบันของ SCB Life และของ FWD Life จะสามารถใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายและการให้บริการของทั้งสองบริษัทได้ภายใต้บริษัทที่ควบกันฯ
อย่างไรก็ดี SCB Life และ FWD Life อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าภายหลังจากการควบกันของบริษัทและจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าว รวมถึงช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าทุกท่านทราบต่อไป

หากลูกค้าประสงค์จะชำระเบี้ยประกันภัย และมีเอกสารครบถ้วน ลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินที่ธนาคารได้ ในส่วนของการยื่นเอกสารสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขออนุญาตแนะนำให้ส่งผ่านทางอีเมลมาที่ iservice@fwd.co.th หรือสาขาของ FWD Life ได้ทุกสาขา

ภายหลังจากการควบกันของทั้งสองบริษัท ลูกค้าปัจจุบันของ SCB Life และ FWD Life จะสามารถใช้ช่องทางการให้บริการที่มีอยู่ในปัจจุบันของอีกบริษัทได้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี เพื่อความชัดเจน SCB Life และ FWD Life อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการลูกค้าภายหลังจากการควบกันของบริษัท และจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าว รวมถึงช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าทุกท่านทราบต่อไป

ภายหลังจากการควบกันของทั้งสองบริษัท ลูกค้าจะยังคงสามารถเข้าใช้บริการตามช่องทางเดิมได้ตามปกติ โดยจะมีการติดตั้งระบบให้โอนไปยังแพลตฟอร์มหรือโดเมนใหม่ของบริษัทที่ควบกันฯ อย่างไรก็ดี SCB Life จะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า รวมถึงช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าทุกท่านทราบต่อไป

การควบกันของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้าแต่อย่างใด บริษัทขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ ที่ลูกค้าเคยได้รับ จะยังคงเหมือนเดิมตามที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ
นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นว่าการควบกันของบริษัทในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทยโดยรวม ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการที่เกิดจากแนวคิดหนึ่งเดียวคือการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นสำคัญ
เราหวังว่าจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างดียิ่งขึ้น
กลุ่ม FWD Group มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์การให้บริการด้านประกันภัยที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ ตรงไปตรงมา และเข้าใจง่าย เพื่อเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันภัยในประเทศไทย

การควบกันของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้าแต่อย่างใด บริษัทขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ ที่ลูกค้าเคยได้รับ จะยังคงเหมือนเดิมตามที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ

การควบกันของบริษัทจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ FWD Life รวมถึงเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในตลาดประกันภัยของประเทศไทย ดังนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การประกันภัยใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ของลูกค้า และเป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย
FWD Life มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจในประเทศไทย ผ่านการลงทุนระยะยาว และจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งมาจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี

https://www.fwd.co.th/th/merger/

UPDATE
สำนักงานใหญ่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 26-29, ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330
วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.
TEL : 1351
TEL : 0 2650 9895
WEB https://www.fwd.co.th/th/
FB : https://web.facebook.com/fwdthailand/
LINE : https://timeline.line.me/user/_dfo2OBQneRhH2PTn7wxjlbWMqCMR6Txr95avbeY
TT : https://twitter.com/fwdthailand
UT : https://www.youtube.com/channel/UCD3UsUfE10gjPjGEepO_r1A

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow