INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 6:57:07
Home » ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต » นิวยอร์คไลฟ์ สมาร์ท แคช\"you

นิวยอร์คไลฟ์ สมาร์ท แคช

2010/09/29 1357👁️‍🗨️

ความมั่นคงในอนาคตคือ หนึ่งในสุดยอดปรารถนาของทุกคน การทำงานหนักในวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งในอนาคต การเก็บออมคือ วิธีที่ทำให้เกิดความมั่นคงที่ปรารถนานั้น ยิ่งเก็บออมได้มากเท่าใดก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งมั่นคงให้อนาคตมาก ยิ่งขึ้นเท่านั้น นิวยอร์คไลฟ์ สมาร์ทแคช เป็นวิธีการวางแผนทางการเงินผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนระยะสั้น ได้รับเงินปันผลไว ตอบสนองต่อสไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคดิจิตอล รับประกันความเสี่ยงด้วยการบริหารการลงทุนโดยมืออาชีพของสถาบันการเงินและ การประกันชีวิตระดับโลก ที่มีเครือข่ายผู้เอาประกันอยู่ทั่วโลก

เป็นแบบ ประกัน สะสมทรัพย์ระยะสั้น จ่ายเบี้ยประกันชีวิต 5 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี พร้อมเงินคืนตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปจนครบอายุสัญญา รับประกันภัยอายุ 0-70 ปี ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อ กรมธรรม์ โดยไม่จำกัดจำนวนทุนประกันภัยสูงสุด

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

* ได้รับความคุ้มครองสูง 240% ของทุนประกันภัย
* มีเงินคืนให้ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3-11 ปีละ 5% ของทุนประกันภัย
* ครบกำหนดสัญญาปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินสูงถึง 225% ของทุนประกันภัย

จุดเด่นของแบบประกัน นิวยอร์คไลฟ์ สมาร์ท แคช
* ชาญฉลาดกับ…การวางแผนเพื่อความมั่นคงทั้งชีวิตและการเงิน
* ชาญฉลาดกับ…ผลประโยชน์สุดคุ้มถึง 270% ของทุนประกันภัย
* ชาญฉลาดกับ…การการันตีผลประโยชน์สูงสุดท่ามกลางภาวะการลงทุนที่ผันผวน
* ชาญฉลาดกับ…การออมเงินระยะสั้นเพื่อผลประโยชน์สุดคุ้ม

หมายเหตุ : แบบประกันภัยนี้สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow