INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:55:48
Home » ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต » นิวยอร์คไลฟ์ ไลฟ์แพลนเนอร์\"you

นิวยอร์คไลฟ์ ไลฟ์แพลนเนอร์

2010/09/29 1654👁️‍🗨️

“วางแผนชีวิตอย่างง่ายๆ บ่งบอกสไตล์ที่ไร้ขีดจำกัด” กับ นิวยอร์คไลฟ์ ไลฟ์แพลนเนอร์”

“อะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำมากที่สุดในขณะนี้ อะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำมากที่สุดในอีก 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า มันจะเป็นจริงได้ หรือคุณกำลังฝันไปหรือเปล่า…?

นิวยอร์คไลฟ์ ไลฟ์แพลนเนอร์ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงถึงอายุ 55 ปี พร้อมรับผลประโยชน์ต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์ โดยมีเงินคืนเริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 ไปจนถึงผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 69 ปี และรับความคุ้มครองชีวิต 200% ของทุนประกันภัยตลอดสัญญา เมื่อครบสัญญาตามกรมธรรม์รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย”

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

* รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุก 5 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 จนผู้เอาประกันภัยมี อายุครบ 54 ปี
* อายุครบ 55 ปี รับเงินคืน 12% ของทุนประกันภัยทุกปี จนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 69 ปี
* ครบสัญญารับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 70 ปี
* รับความคุ้มครองชีวิต 200% ของทุนประกันภัยตลอดสัญญา

จุดเด่นของแบบประกัน นิวยอร์คไลฟ์ ไลฟ์แพลนเนอร์
* ให้ความคุ้มครองสูงถึง 200% ของทุนประกันภัยตลอดสัญญา
* ให้ผลประโยชน์เงินคืนอย่างต่อเนื่องในระหว่างปีจนกระทั่งครบสัญญา
* ผลตอบแทนในส่วนของการออมทรัพย์ที่ให้สูงสุดเมื่อเทียบกับการออมเงินแบบอื่นๆ
* เป็นการออมทรัพย์ที่ผู้เอาประกันสามารถกำหนดเป้าหมายสูงสุดได้ตามต้องการ
* ผู้เอาประกันสามารถเลือกความคุ้มครองเองได้ด้วยการซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ

หมายเหตุ : แบบประกันภัยนี้ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow