INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 13:46:05
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันภัยที่อยู่อาศัย แบบประหยัด กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยที่อยู่อาศัย แบบประหยัด กรุงเทพประกันภัย

2010/09/13 1123👁️‍🗨️

ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด กรุงเทพประกันภัย
เหมาะ กับที่อยู่อาศัยทั่วไปที่ต้องการประกันอัคคีภัยแบบประหยัด ราคาเดียว 646 บาท คุ้ม ครอง ทุกที่ทั่วไทย ไม่ว่าบ้านจะอยู่ในโซนใด พื้นที่ใด หรือทำด้วยวัสดุประเภทใดให้ความคุ้มครองในราคาเหมาจ่าย เป็นทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่าให้กับผุ้ที่ไม่เคยทำประกันอัคคีภัยมาก่อน

แผนประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัดคุ้มครองบ้านเพื่อการอยู่ อาศัย…สำหรับเจ้าของบ้าน
เบี้ยประกันภัย 646 บาท/ปี
ทุนประกันภัยสูงสุด 600,000 บาท
เบี้ยประกันภัยพิเศษ เมื่อซื้อประกันอัคคีภัยแบบ 2 ปี หรือ 3 ปี

คุ้มครอง สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตัวบ้าน กำแพง รั้ว ประตู โรงรถ รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ที่ได้รับความเสียหายจาก
* ไฟไหม้
* ฟ้าผ่า
* ระเบิด
* การถูกเฉี่ยวชนโดยยานพาหนะของบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่บุคคลในบ้าน หรือผู้ที่รับจ้างทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัย
* ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
* ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือล้นออกมา (ไม่รวมน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของท่อประปาใต้ดิน)

ข้อยกเว้น การประกันอัคคีภัยแบบประหยัดไม่คุ้มครองความเสียหายของฐานรากและทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์

เบี้ยประกันภัย ราคา (รวมภาษีอากรแล้ว)
1 ปี 646 บาท
2 ปี 1,129 บาท ประหยัด 163 บาท
3 ปี 1,612 บาท ประหยัด 326 บาท

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
up arrow