INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:16:22
Home » Uncategorized » การวางแผนตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบ\"you

การวางแผนตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

2019/10/21 1328👁️‍🗨️

หลักการในการตั้งเป้าหมาย
กฏสิบข้อการตั้งเป้าหมาย
ส่วนประกอบทั้งห้าของแผนปฏิบัติ
DOMEขั้นตอนการวางแผน
แผนตรวจสอบ 5 ขั้น
ความร่วมมือถึงมีส่วนช่วยวางแผน
การวางแผนสำหรับการตั้งเป้าหมายผลผลิตส่วนตัว

หลักการตั้งเป้าหมาย

1.คนจะจูงใจตัวเองได้เท่านั้น และไม่สามารถถูกคนอื่นจูงใจได้
2.อะไรที่คนทำจะมีเหตุผลสำหรับเขา
3.คนจะปฏิบัติตัวเป็นเช่นที่คนอื่นคาดว่าเขาจะเป็น
4.คนจะให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาสร้าง
5.เพื่อให้มีประสิทธิภาพ การรายงานผลต้องสม่ำเสมอและมีเนื้อหาสาระ
6.ระบบให้รางวัลต้องสามารถให้การสนับสนุนนิสัยที่ต้องการ

กฏสิบข้อการตั้งเป้าหมาย

1.ตั้งเป้าหมายที่สมดุลย์ (รวมส่วนตัวและเป้าหมายในการพัฒนา)
2.ตั้งเป้าหมายที่ไปกันได้ (หลีกเลี่ยงผลลัพท์ที่ออกมาขัดแย้งกัน)
3.ตั้งเป้าหมายที่จับต้องได้ (เน้นที่ทำได้ไม่ใช่เป็นไปได้)
4.ตั้งเป้าหมายที่ปลายเปิด (อย่าให้คนบรรลุแล้วหยุดพัก)
5.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน (แยกแยะชี้ชัด)
6.วางเป้าเล็กๆ มีจุดตรวจสอบระหว่างทาง
7.ประกาศเป้าหมายให้คนอื่นรู้ (เพื่อให้ได้การช่วยเหลือและเพิ่มแรงกระตุ้น)
8.เขียนแผนลงกระดาษ (ทำให้มันเป็นจริงและเข้าถึงได้)
9.ทบทวนเป้าหมายทุกวัน(คุมกิจกรรมประจำวันให้มุ่งสู้เป้าหมายนั้น)
10.ประเมินเป้าหมายใหม่เป็นระยะ (ทำให้มันเป็นของจริง)

ส่วนประกอบทั้งห้าของแผนปฏิบัติ

1.ประโยคคำพูดที่ชัดเจน รัดกุม ของเป้าหมายที่วัดได้ ต้องกล่าวถึง ใคร เมื่อไร อะไร เท่าไร
2.รายการของทุกกิจกรรมที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมาย
3.รายการของทุกช่องทางที่จำเป็นที่จะช่วยในแผนการทำงาน รวมทั้งเงิน เวลา และคน
4.รายการของอุปสรรค หรือสิ่งที่ต้องฝืนทำที่เป็นไปได้ ที่จะขวางการบรรลุเป้าหมาย
5.ตารางเวลาที่ละเอียดทำรายการ การเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเวลาสำหรับแผนงาน

DOME ขั้นตอนการวางแผน

DIAGNOSIS สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร
OBJECTIVES อะไรที่ต้องการทำให้สำเร็จ
METHOD จะทำให้สำเร็จได้อย่างไร
EVALUATE อย่างไร และเมื่อไรถึงจะตรวจสอบความก้าวหน้า

อ่านเพิ่ม https://www.insurancethai.net/dome/

แผนตรวจสอบ 5 ขั้น

1.ให้เป้าหมายอยู่ในสายตา
2.ทำให้บรรลุความสำเร็จทีละขั้น
3.จดบันทึกทุกขั้นตอน
4.รักษากำหนดการให้เป็นไปตามแผน
5.รู้ว่าใครมีส่วนร่วม

ความร่วมมือ มีส่วนช่วยวางแผน

1.ความร่วมมือ อนุญาตให้เราควบคุมการวางแผน
2.ความร่วมมือ ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบ
3.ความร่วมมือ ทำให้มุมมองของทุกคนได้รับการฟัง
4.ความร่วมมือ สร้างความคิดใหม่ๆ
5.ความร่วมมือ ทำให้มีการประเมินความคิดที่มีเหตุผล
6.ความร่วมมือ สนับสนุนมุมมองมากกว่าหนึ่ง
7.ความร่วมมือ ช่วยพัฒนาการสื่อสาร
8.ความร่วมมือ ทำให้หมดความสงสัยในหน้าที่
9.ความร่วมมือ สร้างการมองโลกในแง่ดี
10.ความร่วมมือ ช่วยให้เป็นจริง

การร่วมมือกันทำให้แผนถูกสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้ปฎิบัติโดยตรง

การวางแผนสำหรับการตั้งเป้าหมายผลผลิตส่วนตัว

1. เตรียม
• ทบทวนบันทึกการทำงานเก่าของตัวแทน เครื่อทำนายที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานในอนาคตคือการทำงานในอดีต
• จดสิ่งที่คุณคิดว่าตัวแทนควรมีเป้าหมายอะไร
2.ชัดเจน
• ให้ตัวแทนรับรู้ภาพรวมของเป้าหมายหน่วยงาน รวมทั้งผลผลิต เบี้ยประกัน รายได้ ระดับอัตราความยั่งยืน การอบรม ตลาดใหม่ กิจกรรมชุมชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการเกณฑ์ตัวแทน
3.ทบทวน : เตือนความจำให้ตัวแทนเรื่องการทำงานในอดีตและมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงไร
4.ตัดสินใจ : ตัดสินใจสองอย่างว่าเป้าหมายที่ปรารถนาคืออะไร และอะไรทำได้
5.ทำสำเนา : ข้อตกลงเรื่องเป้าหมาย ให้ตัวแทนหนึ่งฉบับ เก็บไว้หนึ่งฉบับ
6.ขอแนวคิด
• ขอแนวคิดจากตัวแทนสำหรับปีที่กำลังมาถึง
• ถามตัวแทนว่าคุณจะช่วยอะไรได้บ้างเพื่อให้เขาบรรลุเป้าหมาย
7.กำหนดเวลา : เวลาปกติที่จะประชุมเพื่อคุยถึงความก้าวหน้า

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow