INSURANCETHAI.NET
Mon 15/04/2024 7:23:30
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันบ้าน ประกันภัยบ้าน ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันไฟ ประกันบ้าน ประกันร้านค้า ประกันตึก ฯลฯ – กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันไฟ ประกันบ้าน ประกันร้านค้า ประกันตึก ฯลฯ – กรุงเทพประกันภัย

2014/04/10 781147👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัย ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด กรุงเทพประกันภัย 

ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด

ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
เหมาะกับที่อยู่อาศัยทั่วไปที่ต้องการประกันอัคคีภัยแบบประหยัด ราคาเดียวเพียง 646 บาท
คุ้มครอง ทุกที่ทั่วไทย ไม่ว่าบ้านจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วยวัสดุประเภทใด ให้ความคุ้มครองในราคาเหมาจ่าย เป็นทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่า เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยทำประกันอัคคีภัยมาก่อน

ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด ความคุ้มครอง ที่คุ้มค่า… ในราคาสบาย…สบาย…
แผนประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัดคุ้มครองบ้านเพื่อการอยู่อาศัย สำหรับท่านเจ้าของบ้าน ให้คุณอุ่นใจกับความคุ้มครองที่คุ้มค่า
– ประหยัด ด้วยเบี้ยประกันภัย เพียง 646 บาท/ปี
– คุ้มค่า ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 600,000 บาท
– ยิ่งคุ้ม เมื่อซื้อประกันอัคคีภัยแบบ 2 ปี หรือ 3 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เบี้ยประกันภัย 646 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 2 ปี 1,129 บาท ประหยัด 163 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 3 ปี 1,612 บาท ประหยัด 326 บาท

ข้อยกเว้น การประกันอัคคีภัยแบบประหยัดไม่คุ้มครองความเสียหายของฐานรากและทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์
หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ , อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษี และอากรแล้ว

 

ประกันอัคคีภัย  โครงการรักษ์บ้านสรรพภัย กรุงเทพประกันภัย

<a href='https://cymiz.com/fire-insurance/' srcset=ประกันอัคคีภัย บ้านสรรพภัย" width="950" height="479" />

อัตราเบี้ยประกันภัย (รวมภาษี-อากร)
fire-suppai1-bki
โครงการรักษ์บ้านสรรพภัย
การประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการคุ้มครองครอบคลุมอุบัติภัยต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสม สำหรับร้านค้าและสถานประกอบการที่มีการก่อสร้างผนังอาคารด้วยการก่ออิฐถือปูน ดังนี้

สำนักงาน,หอพัก,โรงเรียน,ร้านตัดผม/เสริมสวย,ร้านตัดเสื้อ,ร้านวีดีโอ,คลินิก,สมาคม,วิทยาลัย,ร้านอาหาร,ร้านซักรีด/ซักแห้ง ร้านค้า,แฟลต,สโมสร,โรงรับจำนำ,ร้านกาแฟ,ร้านถ่ายรูป,ฯลฯ

คุ้มครอง…ครอบคลุม
– สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำแพงและประตู
– เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวต่างๆ
– ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น สินค้าภายในบ้าน เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับประกอบการความคุ้มครอง…ที่เข้าใจ ความคุ้มครองที่พิเศษกว่า เฉพาะโครงการประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ ด้วยเงื่อนไขความคุ้มค่าที่พิเศษสุด
1. ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ (Replacement Cost Valuation)
2. กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยขงท่านไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน ท่านจะได้รับการชดใช้ ค่าเสียหายเต็มตามมูลค่าของทรัพย์สิน
(ไม่นำหลักส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยมาใช้ในการจ่าย ค่าเสียหาย)
3. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้ในครั้งแรกยังได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และท่านจำเป็นต้องนำ ค่าสินไหมฯไปใช้ก่อน

สำหรับ ร้านค้าสำนักงานทั่วไป คลินิก แฟลต หอพัก สมาคม สโมสร โรงรับจำนำ ร้านตัดผม/เสริมสวย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านตัดเสื้อ ร้านซักรีด/ซักแห้ง ร้านถ่ายรูป ร้าน VDO ฯลฯ

ความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึง 3 สิทธิประโยชน์ใน 1 กรมธรรม์ อาคารและทรัพย์สินในอาคาร ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการเปลี่ยน ที่พักอาศัยชั่วคราว
และการสูญเสียค่าเช่า และการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุณจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และคุ้มค่าสูงสุดที่เราสร้างสรรค์
ไว้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ

1. อาคาร
A บ้านอยู่อาศัย สำนักงานในบ้าน โรงรถ อาคารย่อย รวมทั้งสิ่งติดตั้งตรึงตา ภายในอาคาร กำแพง รั้ว และประตูรั้ว
B ทาวน์เฮาส์ ตึกแถวอยู่อาศัย/คอนโดมิเนียม คุ้มครองภัยอันมีสาเหตุดังนี้

1. อัคคีภัย ฟ้าผ่า
2. การระเบิด ยกเว้นการระเบิดที่เกิดจากการกระทำของบุคคลใดๆ ซึ่งกระทำในนาม หรือขององค์กรใดๆ ซึ่งใช้ความรุนแรงเพื่อล้มล้างรัฐบาล โดยนิตินัยหรือพฤตินัย หรืออยู่ใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้าย หรือใช้ความรุนแรง
3. อากาศยาน หรือสิ่งที่หล่นจากอากาศยาน
4. น้ำท่วม (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบส่วนแรก 10% ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง)
5. การไหลล้น หรือการแตกของแท้งค์น้ำ อุปกรณ์ หรือท่อน้ำ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
– ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบส่วนแรก 1,500 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
– ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะที่อาคารถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อยู่อาศัยเกิน 15 วันติดต่อกัน
– ยกเว้นความเสียหายต่อแท็งค์น้ำ อุปกรณ์ และท่อน้ำ
6. การใช้กำลังรุนแรงโดยเข้าไปหรือออกจากอาคารเพื่อการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
7. อาคารถูกชนโดยยานพาหนะทางบก ม้า หรือปศุสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในความ ครอบครองของท่านหรือสมาชิกในครอบครัว
8. แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
9. พายุเฮอริเคน พายุไซโคลน พายุไต้ฝุ่น หรือลมพายุ
– ยกเว้นแผ่นดินทรุด หรือแผ่นดินเลื่อน
– ยกเว้นความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออาคารระหว่างก่อสร้าง หรือซ่อมแซม ประตูรั้ว และรั้วบ้าน

2. การประกันภัยทรัพย์สินในอาคาร 
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆ (ยกเว้น ทอง เงิน ธนบัตร เครื่องเพชร ทรัพย์สินบนเฉลียง ระเบียงและในที่โล่ง และทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ Computer Notebook เสื้อผ้า เป็นต้น) อันมีสาเหตุจากภัยที่คุ้มครองตามที่ระบุ ในการประกันภัยอาคาร

วงเงินจำกัดความรับผิด

1 ตามมูลค่าความเสียหายจริง สำหรับตัวอาคาร เครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องไฟฟ้า
2 ตามมูลค่าความเสียหายจริงของทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากทรัพย์สินที่ระบุไว้ในข้อ1 ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของหมวดนี้

ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ
คุ้มครองทรัพย์สินที่มีการเคลื่อนย้ายจากที่พักอาศัยไปสถานที่อื่น ภายในอาณาเขต ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ยกเว้นความเสียหายจากน้ำท่วมและลมพายุต่างๆ) และ จำกัดความรับผิดไม่เกิน 15 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับ การเปลี่ยนที่พักอาศัยชั่วคราว และการสูญเสียค่าเช่า
ในกรณีที่อาคารเสียหายจากภัยที่คุ้มครองตามที่ระบุในข้อ 1 จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ บริษัทฯจะชดเชย ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวตามมูลค่า ความเสียหสยจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกัน หรือจะชดใช้การสูญเสียค่าเช่าที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับจากการให้เช่าอาคารตามจำนวนที่สูญเสียจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

3. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกในนามของคุณซึ่งคุณ คู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือคนรับใช้ของคุณ ต้องรับผิดตามกฎหมาย สำหรับความบาดเจ็บตามร่างกาย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และความเสียหาตต่อทรัพย์สินจากอุบัติเหต ที่เกิดในเขตประเทศไทย (ยกเว้นความรับผิดที่เกิดจากอาชีพหรือธุรกิจ การใช้ลิฟท์ หรือบันไดเลื่อน ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ อาวุธปืน การล่าสัตว์)
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ตามมูลค่าที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย : 1 ปี (คุณจะได้รับผลประโยชน์ และสิทธิต่างๆ จากความคุ้มครองด นับแต่วันที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัยจากบริษัทฯ แล้ว)

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครอง…ที่เข้าใจ กรุงเทพประกันภัย ขอมอบความคุ้มครองสำหรับสถานประกอบการที่พิเศษสุด
– ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ (Replacement Cost Valuation)
– ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้ในครั้งแรก ยังได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– รับความคุ้มครองยาวนานตั้งแต่ 2-30 ปี หมดกังวลกับการต่ออายุประกันภัยทุกๆ ปี ประหยัดด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่ากว่า

 

ประกันอัคคีภัย ร้านค้าอุ่นใจ กรุงเทพประกันภัย

<a href='https://cymiz.com/fire-insurance/'>ประกันอัคคีภัย</a>ร้านค้าอุ่นใจ กรุงเทพประกันภัย

โครงการร้านค้าอุ่นใจ
สร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคุณและธุรกิจของคุณแต่วันนี้เพื่อความอุ่นใจว่า ธุรกิจของคุณจะกลับคืนมาจากเหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ ได้รวดเร็วด้วย การทำประกันไว้กับ โครงการร้านค้าอุ่นใจ ที่รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่างๆไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจพร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น1 (ผนังก่ออิฐถือปูน)
จำนวนเงินที่เอาประกันต่อสถานที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ร้านค้าที่รับประกัน : คลินิก ร้านขายยา ร้านหนังสือ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ และภาษา ร้านถ่ายรูป ร้านวิดีโอ ร้านเบเกอรี่ ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด ร้านเสื้อผ้า
ร้านที่ไม่รับประกัน : โชว์รูมรถยนต์ ร้านค้าทองและอัญมณี สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ

ความคุ้มครองที่ได้รับ
– คุ้มครองกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ อากาศยาน การนัดหยุดงาน ภัยจากเจตนาร้่าย การถูกชนโดยยานพาหนะ
– การไหลล้นหรือการแตกของแท็งค์น้ำ
– ให้ความคุ้มครองภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะรวมถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
– คุ้มครองการแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
– คุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และการโจรกรรม
– ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการปล้นทั้งตัวท่านเองและลูกจ้างขณะอยู่ในสถานประกอบการ
– คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้่าหรือผู้ที่มาติดต่อธุุรกิจภายในสถานที่เอาประกันภัย

 

ประกันภัยที่อยู่อาศัย “โครงการรักษ์บ้าน” สำหรับที่อยู่อาศัย กรุงเทพประกันภัย

โครงการรักษ์บ้าน มอบความคุ้มครองที่หลากหลายเพื่อรองรับกับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
โครงการรักษ์บ้าน
โครงการรักษ์บ้าน ความคุ้มครอง  สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่

– บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และ อาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
– ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
– เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

ความคุ้มครอง…ที่เข้าใจ
 กรุงเทพประกันภัย ขอมอบความคุ้มครองสำหรับสถานประกอบการที่พิเศษสุด
– ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ (Replacement Cost Valuation)
– ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้ในครั้งแรก ยังได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– รับความคุ้มครองยาวนานตั้งแต่ 2-30 ปี หมดกังวลกับการต่ออายุประกันภัยทุกๆ ปี ประหยัดด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่ากว่า

นอกจากนี้ ยังมี “โครงการรักษ์บ้าน” สำหรับธุรกิจ
โครงการรักษ์บ้าน สำหรับที่อยู่อาศัย และ สำหรับธุรกิจ มีทั้งแบบ คุ้มครองภัยน้ำท่วม เเละ ไม่คุ้มครอง
up arrow