INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:29:09
Home » ไทยประกันชีวิต » คุ้มธนกิจ95(ไม่มีเงินปันผล) ไทยประกันชีวิต\"you

คุ้มธนกิจ95(ไม่มีเงินปันผล) ไทยประกันชีวิต

2010/09/25 4590👁️‍🗨️

คุ้มธนกิจ95(ไม่มีเงินปันผล) ไทยประกันชีวิต
แผนหลักประกันรายได้ครอบครัว ชำระเบี้ยประกันภัยสั้น…สร้างหลักประกันตลอดชีพ

สร้างหลักประกันชีวิตสำหรับตนเองและครอบครัว รับมือความเสี่ยงจากเรื่องไม่คาดฝัน
เป็นกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
สร้างกองทุนมรดกสำหรับบุตรหลาน
เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

ผลประโยชน์แบบคุ้มธนกิจ 95 (ไม่มีเงินปันผล)

1) ครบกำหนดสัญญา – รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
2) เสียชีวิตระหว่างสัญญา รับจำนวนเงินเอาประกัน

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ แบบคุ้มธนกิจ 95 (ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี)
ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ 7,250 บาท (เฉลี่ยเพียงวันละ 20 บาท)
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (7,250 x 5 ปี) 36,250

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ – ครบกำหนดสัญญา อายุ 95 ปี รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงิน 100,000
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต – รับจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงิน 100,000

ทั้งนี้ สามารถซื้อความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมได้ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และคุ้มครองโรคร้ายต่างๆ

เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 95 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี, 10 ปี และ 15 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 100,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 1, 3, 6 เดือน

1. ชำระเบี้ยประกันภัยสั้น สร้างหลักประกันตลอดชีพ
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้น ช่วยลดภาระอย่างรวดเร็ว
โดยมีให้เลือกตามความเหมาะสม คือ 5 ปี, 10 ปี และ 15 ปี แต่ความคุ้มครองยาวนาน
เสมือนสร้างหลักประกันชีวิตแก่ตนเอง และครอบครัว

2. เลือกรับสวัสดิการเพิ่มเติมได้
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มได้ทั้งประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง เพื่อสร้างสวัสดิการที่มั่น

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต
จะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
• การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอา ประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
• เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไป หักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
• ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของท่าน

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ * ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124
ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ * บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้น ให้กับผู้เอาประกัน
ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ * หลากหลายวิธีชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง
คลับไทยประกันชีวิต * เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุก
ที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ
* บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow