INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:03:01
Home » อาคเนย์ประกันชีวิต » ทรัพย์มั่นคง 2489-R – อาคเนย์ประกันชีวิต\"you

ทรัพย์มั่นคง 2489-R – อาคเนย์ประกันชีวิต

2010/12/24 3032👁️‍🗨️

ทรัพย์มั่นคงพิเศษ 2489-R – อาคเนย์ประกันชีวิต
เป็นประกันประเภทตลอดชีพ ระยะความคุ้มครอง ครบอายุ 89 ปี / ระยะชำระเบี้ย 24 ปี

ผลประโยชน์
กรณีผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่
+ ครบกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย สิ้นปีที่ 25 รับเงินจ่ายคืนพิเศษ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+ ครบกำหนดสัญญารับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างสัญญา
+ รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน
+ อายุรับประกันภัย 30 วัน – 64 ปี
+ จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
+ ชื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ทุกแบบ ภายใต้ระเบียบการรับประกันตามระเบียบบริษัท
+ สามารถเลือกชำระเบื้ยประกันภัยได้ 3 แบบ คือ รายปี, ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน
+ การแถลงสุขภาพหรือรับการตรวจสุขภาพให้ปฏิบัติตามระเบียบการรับประกัน

จุดเด่น
เบี้ยประกันภัยต่ำ เหมาะสำหรับผู้ต้องการความคุ้มครอง

นอกจากนี้ยังมีสัญญาเพิ่มเติมพิเศษเพื่อให้ความคุ้มครองที่สมบูรณ์มากขึ้น ได้แก่
+ คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือเสียชีวิต
+ คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือการถูกลอบทำร้ายร่างกาย
+ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร เป็นต้น
+ เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน
+ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
+ คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
+ คุ้มครองการชำระเบี้ยของสัญญาหลัก หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
+ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow