INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 8:13:33
Home » Uncategorized » ประกันอุบัติเหตุ กับโรคเบาหวาน เกี่ยวพันกันยังไง\"you

ประกันอุบัติเหตุ กับโรคเบาหวาน เกี่ยวพันกันยังไง

2024/03/13 180915👁️‍🗨️

เมื่อต้องการทำประกันอุบัติเหตุ แต่ผู้ขอเอาประกันเป็นเบาหวาน อาจพบว่าบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่งไม่รับประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ขอเอาประกันที่เป็นเบาหวานที่กำลังรักษาอยู่

ดูผิวเผินไม่น่าจะเกี่ยวกันเพราะว่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ แต่เบาหวานไม่ใช่อุบัติเหตุและก็สามารถที่จะรับประกันได้โดยการยกเว้นความคุ้มครองได้ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตสามารถทำประกันสุขภาพได้

แต่โรคเบาหวานเมื่อเป็นแล้ว และเมื่อเกิดบาดแผลแผลจะหายยาก ส่งผลต่อการรักษาและค่าใช้จ่ายที่ตามมาจึงมีความเสี่ยงสูงดังนั้นบริษัทประกันจึงไม่อยากจะรับ เพราะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปและยากต่อการจำกัดความเสี่ยงนั้น แม้วงเงินความคุ้มครองที่มีจะเป็นตัวกำหนดความรับผิดอยู่แล้ว ก็ตาม

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow