INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 17:37:55
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) สหมงคลประกันภัย » ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน – สหมงคลประกันภัย\"you

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน – สหมงคลประกันภัย

2011/03/19 1829👁️‍🗨️

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน – สหมงคลประกันภัย

โครงการบ้านและทรัพย์สินมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมทรัพย์สินไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่
สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่
◊ บ้าน Townhouse บ้านแฝด อาคารชุด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพงรั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
◊ ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม

ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมาย ถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่น ๆ

โครงการบ้านและทรัพย์สิน มอบความคุ้มครองที่พิเศษมากขึ้นเพื่อรองรับกับทุกความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้

ข้อยกเว้น
◊ ไม่คุ้ม ครองเงิน ทอง ธนบัตร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารสำคัญ สมุดบัญชี โบราณวัตถุ ภาพเขียน อัญมณี สร้อย นาฬิกา ปากกา เครื่องประดับต่าง ๆ
◊ ไม่คุ้มครองอาคารที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรืออาคารระหว่างก่อสร้าง
◊ คุ้มครองอาคารบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
◊ ไม่ คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรม ชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์ หากสถานที่เอาประกันภัยถูกทอดทิ้งโดยไม่มีผู้อาศัยอยู่ หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกิน 7 วัน
◊ ข้อความข้างต้นเป็นเพียงคำอธิบายโดยสรุป ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยรายละเอียดความคุ้มครองระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารการสมัคร
◊ สำเนาบัตรประชาชน
◊ สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ตั้งทรัพย์สิน)

*หมายเหตุ : ลักษณะสิ่งปลูกสร้างชั้นหนึ่ง (ก่ออิฐหรือปูน) นอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อ บริษัทสหมงคลประกันภัย โดยตรง


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow