INSURANCETHAI.NET
Sun 03/12/2023 7:59:08
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ฟอลคอนประกันภัย » ฟอลคอนประกันภัย\"you

ฟอลคอนประกันภัย

2012/08/08 4247👁️‍🗨️

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)(Falcon Insurance) เป็น บริษัทประกันวินาศภัย ที่มีเงินทุน ประมาณ 300 ล้านบาท โดยการร่วมทุน ระหว่าง บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) และ Falcon Insurance Company (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings Limited

บริษัท Fairfax Financial Holding Limited เป็นบริษัท ที่ให้บริการ ด้านการเงิน ที่มั่นคง รายใหญ่ แห่งหนึ่ง ของโลก อยู่ที่ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา และจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ที่โตรอนโต สินทรัพย์ มากกว่า 30,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ พนักงาน ทั่วโลกมากกว่า 10,000 คน มีสาขาอยู่ในแถบอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรปและเอเชีย มีความชำนาญ ในด้านประกันวินาศภัย ทุกประเภท และการรับประกันภัยต่อ

ช่องทางการขาย
ประกันภัยรายย่อยผ่านการขายตรง
ประกันภัยเชิงพาณิชย์ผ่านบริษัทนายหน้า

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

90/26-27 ชั้น 11, 90/50-51 ชั้น 18 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 0-2 676-9888
โทรสาร: 0-2676-9898

E-mail: fcicustomerservice@falconinsurance.co.th
Website: https://www.falconinsurance.co.th

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107535000419https://www.falconinsurance.co.th/images/captures/falcon_map.jpg

ฟอลคอนประกันภัยยังให้บริการประกันภัย ภาคธุรกิจ ต่างๆดังนี้
ประกันภัยด้านทรัพย์สิน
การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
การประกันภัยสิทธิการเช่า

การประกันภัยด้านงานวิศวกรรม
การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับผู้รับเหมา
การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
การประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของเครื่องจักร
การประกันภัยอุปกรณ์อิเลคทรอนิค

การประกันภัยด้านการขนส่งทางทะเล
การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก
การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ
การประกันภัยตัวเรือ

การประกันภัยด้านเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยโจรกรรม
การประกันภัยกระจก
การประกันภัยป้ายโฆษณา
การประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด
การประกันภัยความซื่อสัตย์
การประกันภัยชดเชยผู้เล่นกอล์ฟ
การประกันภัยโฮล-อิน-วัน
การประกันภัยสำหรับเงิน
การประกันภัยเงินทดแทน
การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอกของเจ้าของสถานที่
การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอกจากผลิตภัณฑ์
การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายของนายจ้าง
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม
การประกันภัยสุขภาพ
การประกันภัยมะเร็งและโรคร้าย
การประกันภัยอุบัติเหตุจากการเดินทาง

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 24-25 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02 676 9888 อีเมล : fcicustomerservice@falconinsurance.co.th

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2483 ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด” ซึ่งเป็นการจัดตั้งบริษัทประกันภัยรุ่นแรกๆ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันภัย เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น โดยในปีที่ผ่านมานี้บริษัทฯมีอายุครบ 72 ปี

ในปี 2549 บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)” โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ Falcon Insurance Company (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holding Limited ผู้ให้บริการด้านการเงินที่มั่นคงรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โตรอนโต ภายใต้ชื่อ “FFH” มีสินทรัพย์มากกว่า 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีทุนประมาณ 8,500 ล้านเหรียญสหรัฐ มีพนักงานทั่วโลกมากกว่า10,000 คน ประกอบกิจการอยู่ในแถบอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ ในภาคพื้นเอเชีย Fairfax Financial Holdings Limited ประกอบกิจการประกันวินาศภัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง อินเดีย ไทย จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย กลุ่มบริษัท Fairfax มีความชำนาญในด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท ทั้งประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การรับประกันภัยต่อ การบริหารการลงทุน และการบริหารการจัดการสินไหมทดแทน

ปัจจุบันบริษัทฟอลคอน เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีทุนกว่า 420 ล้านบาท มีพนักงานจำนวน 250 คน บริษัทฯ รับประกันภัยทั้งในส่วนกลุ่มธุรกิจองค์กร และผลิตภัณฑ์รายย่อย ภายใต้ประเภทการประกันภัยที่หลากหลาย ได้แก่ การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยวิศวกรรม การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยขนส่งและทะเล

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow