INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 15:21:34
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) ฟอลคอนประกันภัย » ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไอ-พลัส – ฟอลคอนประกันภัย\"you

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไอ-พลัส – ฟอลคอนประกันภัย

2012/08/08 1633👁️‍🗨️

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่ไม่ต้อง สำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า* พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนใน 1 ปี และค่าชดเชยรายได้สูงสุด 360,000 บาท/ปี ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัย ราคาพิเศษ เฉลี่ยเพียง 21 บาท/วัน (เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือน โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย)

*ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า เมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลชั้นนำ ในเครือข่าย

แพลตินัมแพลน 3,000,000

ผลประโยชน์ผู้เอาประกันบุคคลในครอบครัว 1 ท่าน
1.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ2,000,0001,000,000
2.เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์1,000,000500,000
3.การเสียชีวิตจากการฆาตกรรมลอบทำร้าย100,00050,000
4.ค่ารักษาพยาบาล (สำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)50,00050,000
5.ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล 120 วัน/ปี2,0001,000
6.เงินเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต สูงสุด 12 เดือน (จ่ายเป็นรายเดือน)20,00010,000
7.ผลประโยชน์การเข้ารักษาในห้อง ICU สูงสุด 5 วัน4,0002,000
เบี้ยประกันภัยรายวัน41
เบี้ยประกันภัยรายเดือน1,288
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษี/อากรแล้ว)14,856
ส่วนลดกรณีชำระแบบรายปี 10%13,358

โกล์ดแพลน 2,000,000

ผลประโยชน์ผู้เอาประกันบุคคลในครอบครัว 1 ท่าน
1.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ1,000,0001,000,000
2.เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์500,000500,000
3.การเสียชีวิตจากการฆาตกรรมลอบทำร้าย500,000500,000
4.ค่ารักษาพยาบาล (สำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)50,00050,000
5.ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล 120 วัน/ปี1,0001,000
6.เงินเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต สูงสุด 12 เดือน (จ่ายเป็นรายเดือน)10,00010,000
7.ผลประโยชน์การเข้ารักษาในห้อง ICU สูงสุด 5 วัน2,0002,000
เบี้ยประกันภัยรายวัน28
เบี้ยประกันภัยรายเดือน836
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษี/อากรแล้ว)10,032
ส่วนลดกรณีชำระแบบรายปี 10%9,014

ซิลเวอร์แพลน 1,500,000

ผลประโยชน์ผู้เอาประกันบุคคลในครอบครัว 1 ท่าน
1.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ1,000,000500,000
2.เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์500,000250,000
3.การเสียชีวิตจากการฆาตกรรมลอบทำร้าย500,000250,000
4.ค่ารักษาพยาบาล (สำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)50,00025,000
5.ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล 120 วัน/ปี1,000500
6.เงินเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต สูงสุด 12 เดือน (จ่ายเป็นรายเดือน)10,0005,000
7.ผลประโยชน์การเข้ารักษาในห้อง ICU สูงสุด 5 วัน2,0001,000
เบี้ยประกันภัยรายวัน21
เบี้ยประกันภัยรายเดือน633
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษี/อากรแล้ว)7,596
ส่วนลดกรณีชำระแบบรายปี 10%6,793

หมายเหตุ
• เบี้ยประกันภัยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกประเภทรวมภาษี อากรแล้ว
• ความคุ้มครองดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัทฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 676 9999

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow