INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 3:13:39
Home » Uncategorized » สะพานถล่มในบัลติมอร์: ประกันภัย\"you

สะพานถล่มในบัลติมอร์: ประกันภัย

2024/03/28 129123👁️‍🗨️

มีการทำประกันไว้:

 • ประกันภัยความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน: คุ้มครองความเสียหายต่อโครงสร้างสะพาน
 • ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: คุ้มครองค่าสินไหมทดแทนในกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
 • ประกันภัยการหยุดชะงักการประกอบการ: คุ้มครองค่าเสียหายทางการเงินจากการหยุดชะงักการจราจร

มูลค่า:

 • ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ
 • คาดการณ์ว่า เบี้ยประกันรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ 1.5 แสนล้านบาท
 • บริษัทประกันภัยหลายแห่งร่วมรับประกันความเสี่ยง

บริษัท:

 • ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อบริษัทประกันภัยที่รับประกันความเสี่ยง

คุ้มครองไหม:

 • ยังไม่ชัดเจน
 • ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกรมธรรม์
 • สาเหตุของการถล่ม
 • ผลการสอบสวน

ข้อมูลเกี่ยวกับสะพานฟรานซิส สกอตต์ คีย์ (Francis Scott Key Bridge)

ประเภท: สะพานแขวน
สถานที่: เมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
ข้าม: แม่น้ำพาตัปสโก
สร้าง: ปี 1922
เปิดใช้งาน: 1922
ความยาว: 2,460 เมตร
ความกว้าง: 39.6 เมตร
ช่องทาง: 4 ช่องทาง (ขาละ 2 ช่องทาง)
ความสูง: 60 เมตร
การใช้งาน:
ทางหลวงหมายเลข 1 ของสหรัฐอเมริกา
ทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข 95
เหตุการณ์สำคัญ:
27 มีนาคม 2567 สะพานถล่มจากเรือสินค้าชน
ผลกระทบ:
มีผู้เสียชีวิต 6 คน
ได้รับบาดเจ็บ 3 คน
ปิดการจราจรบนสะพาน
ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งในพื้นที่

อาจเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในแวดวงการประกันภัยการขนส่งทางเรือ

สรุปเหตุการณ์สะพานถล่มในบัลติมอร์

เหตุการณ์:

 • เรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ชนตอม่อสะพานฟรานซิส สกอตต์ คีย์ ในบัลติมอร์
 • สะพานถล่ม ส่งผลให้ท่าเรือบัลติมอร์ต้องปิดให้บริการ
 • มีผู้สูญหาย 6 คน

ความเสียหาย:

 • เสียชีวิต 2 คน
 • ยังมีผู้สูญหาย 4 คน
 • ท่าเรือบัลติมอร์ปิดให้บริการ
 • เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สินค้า การเดินเรือ หนี้สิน เครดิตการค้า และการหยุดชะงักทางธุรกิจ

ค่าเสียหาย:

 • บริษัทประกันภัยอาจต้องจ่ายเงินชดเชยราว 2-4 พันล้านดอลลาร์
 • ค่าใช้จ่ายในการสร้างสะพานใหม่ประมาณ 600 ล้านดอลลาร์
 • การปิดท่าเรือเพียง 1 เดือนอาจสร้างความเสียหายให้กับรัฐแมริแลนด์มากถึง 28 ล้านดอลลาร์

ผลกระทบ:

 • กระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองบัลติมอร์และรัฐแมริแลนด์
 • กระทบต่อการค้าและการขนส่งสินค้าทางเรือ
 • กระทบต่อบริษัทประกันภัย

ความคืบหน้า:

 • กำลังค้นหาผู้สูญหายอีก 4 คน
 • กำลังประเมินความเสียหาย
 • ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าท่าเรือจะเปิดให้บริการอีกครั้งได้เมื่อใด
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow