INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:55:44
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ กรุงเทพประกันภัย

2010/09/20 1529👁️‍🗨️

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟกรุงเทพประกันภัย เหมาะกับผู้เล่นกอล์ฟทั้งมืออาชีพและมือ สมัครเล่น ที่ช่วยปกป้องกรณีการเล่น ซ้อม แล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย นอกจากนั้นยังรวมถึงรางวัลพิเศษกรณีที่ได้ “โฮล-อิน-วัน” ในการแข่งขัน และชดเชยอุปกรณ์กอล์ฟที่เสียหายได้อีกด้วย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow