INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 5:12:40
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต แมนูไลฟ์ประกันชีวิต » แมนูไลฟ์ประกันชีวิต\"you

แมนูไลฟ์ประกันชีวิต

2010/12/05 3559👁️‍🗨️

ประวัติบริษัทแมนูไลฟ์ประกันชีวิต
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือก่อนหน้านี้ในนามของอินเตอร์ไลฟ์ จอห์น แฮนคอค

เริ่มต้นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อ 59 ปีที่ผ่านมา แมนูไลฟ์ในประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตในชื่อใหม่ที่เกิดจากการควบรวม
กิจการ ระดับโลกระหว่างแมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล คอร์ป ประเทศแคนาดา และจอห์น แฮนคอค เซอร์วิส อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการ
ประกาศ ควบรวมกิจการดังกล่าวส่งผลให้อินเตอร์ไลฟ์ จอห์น แฮนคอค ประเทศไทย ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต
(ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) นับตั้งแต่มิถุนายน 2548 เป็นต้นมา

27 พ.ย.2560
นายไมเคิล พาร์คเกอร์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ที่เข้ามาบริหารงาน เม.ย.2559 ได้ประกาศ “ยกเลิกช่องทางขายผ่านตัวแทน” เพื่อหันมา “พัฒนาช่องทางการขายอื่น” โดยเฉพาะ “การขายผ่านออนไลน์” และ “ช่องทางขายตรง” ที่นายพาร์คเกอร์ มีความเชี่ยวชาญ และเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัลอันเป็นแนวโน้ม และเป็นอนาคตของแทบทุกธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม จะไม่กระทบต่อลูกค้า โดยบริษัทจะยังให้บริการหลังการขายอย่างใกล้ชิดต่อไป

แมนูไลฟ์ มุ่งเน้นเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านความคุ้มครองทางการเงินที่สามารถตอบ สนองความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมทุกความต้องการ รวมถึงความเป็นเลิศในด้านการบริการจากบุคลากรของบริษัทและเครือข่ายตัวแทน ระดับมืออาชีพจากสำนักงาน 13 แห่งทั่วประเทศ ส่งผลให้แมนูไลฟ์ ประเทศไทยได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล – บริษัทระดับโลก
แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำระดับแนวหน้าของโลก มีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่าร้อยปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2430 ที่เริ่มเปิดดำเนินการที่ประเทศแคนาดา เราได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาบทบาทความเป็นผู้นำ ทางด้านการให้บริการความคุ้มครองทางการเงินในระดับมืออาชีพของโลกด้วยการคิด ค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายอันได้แก่ ประกันชีวิต บำนาญ กองทุนรวม สวัสดิการกลุ่ม และการดูแลผลประโยชน์ระยะยาว รวมถึงความมุ่งมั่นในการมอบบริการที่เป็นเลิศจากเครือข่ายตัวแทนและบุคลากร ของบริษัทที่ให้บริการใน 22 ประเทศรวมถึงเขตการปกครองทั่วโลก แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าบนพื้นฐานของความมั่นคงความมี เสถียรภาพและความ น่าเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อบริษัทส่งผลให้วันนี้แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อแมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล คอร์ป ประเทศแคนาดาและจอห์น แฮนคอค เซอร์วิส อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการรวมกิจการเมื่อเดือนเมษายน 2547 ซึ่งการรวมกิจการดังกล่าวส่งผลดีเป็นอย่างมากในแง่ของการเพิ่มศักยภาพของ บริษัทในการตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้าทั่วโลก

กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการทาง การเงินชั้นนำระดับแนวหน้าของโลก
* แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินจากแคนาดาที่มีลูกค้าหลายล้านคนใน 22 ประเทศรวมถึงเขตการปกครองทั่วโลก ให้บริการทางการเงินทั้งแผนคุ้มครองทางการเงิน และการจัดการกองทุน
* บริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่เป็น อันดับ 2 ในทวีปอเมริกาเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก*
* มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม ทั้งสิ้น 440 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ**
* มีจำนวนพนักงานทั่วโลกรวมกัน ประมาณ 24,000 คน และพันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่ายนับพันที่พร้อมให้บริการลูกค้านับล้านคนใน 22 ประเทศ รวมถึงเขตการปกครองทั่วโลก
* แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

* มูลค่าตลาดรวม ณ 30 เมษายน 2553 จากทอมสัน รอยเตอร์
** ณ 31 มีนาคม 2553

ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือ
ความ แข็งแกร่งทางการเงินถือเป็น ปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจซึ่งแมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล มุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบอย่าง สำคัญต่อความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัท การเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืนรวมถึงเงินทุนสำรองที่มีคุณภาพส่ง ผลให้แมนูไลฟ์ไฟแนนเชียล ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในกลุ่มเครดิตเรทติ้งสูงสุดในธุรกิจ ประกันชีวิตจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำต่างๆ ของโลก (ณ 31 มีนาคม 2553)

แมนูไลฟ์ในเอเชีย
แมนูไลฟ์ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทการดำเนินธุรกิจในเอเชียครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440 ในฐานะบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจให้บริการความคุ้มครองทางการเงินใน ภูมิภาคเอเชียเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 100 ปี แมนูไลฟ์ ได้ขยายการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่ หลากหลายทั้งประกันชีวิตและสุขภาพแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำนาญ และกองทุนรวม ให้กับลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย10 ประเทศและอาณาเขต ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม มาเก๊า อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคตั้งอยู่ที่ฮ่องกง ด้วยศักยภาพของบุคลากรของบริษัทกว่า 4,900 คน และเครือข่ายช่องทางการจำหน่ายของตัวแทนระดับมืออาชีพกว่า 25,000 คน แมนูไลฟ์ มีความเชื่อมั่นในความพร้อมที่จะมอบบริการความคุ้มครองทางการเงินที่ดีที่ สุดให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้แมนูไลฟ์ยังไม่ละเลยที่จะตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าไปมีส่วน ร่วมในกิจกรรมที่ สามารถสร้างประโยชน์อันยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ชุมชนและสังคมในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียที่ แมนูไลฟ์ดำเนินธุรกิจอยู่

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
364/30 ถนนศรีอยุธยา ข.ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2246-7666 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30 น.
เว็บไซต์ manulife.co.th

ประกันรถยนต์ไม่เคลมก็ได้ส่วนลดเบี้ยประกันในปีถัดไป
แต่ประกันสุขภาพ เคลมหรือไม่เคลม ก็ไม่มีส่วนลดเบี้ยประกันในปีถัด

ปี 2560 MANULIFE ประกันสุขภาพได้หมด

1. ไม่เคลมประกัน มีส่วนลดเบี้ยประกันปีต่อไปให้

หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนเลยในรอบปี กรมธรรม์นั้นๆ ปีต่อไปสามารถรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดถึง 30%

ไม่เคลมปีแรก ลดเบี้ย ประกันสุขภาพปีถัดไป 10%
ไม่เคลม 2 ปีติดต่อกัน ลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพปีถัดไปเป็น 20%
ไม่เคลม 3 ปีติดต่อกันลดเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดถึง 30%

ดูแลสุขภาพดี ได้ลดค่าเบี้ยประกันเอาเงินไปดูแลสุขภาพกันได้อีก

2. จ่ายค่ารักษาพยาบาล 30 วัน “ก่อน” เข้าเป็นผู้ป่วยใน
ไปให้หมอตรวจ รับยากลับบ้าน เพราะไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมาก พอกลับมา อาการหนักกว่าเดิม จนต้องนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ถ้าเป็นประกันสุขภาพทั่วไป

อาจจะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาล ก่อนเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน คิดแล้วก็เสียดาย เพราะรวม ๆ กันแล้วก็เป็นเงินหลายพัน

แต่ถ้าเป็น “MANULIFE ประกันสุขภาพได้หมด” แล้วละก็ จะค่าตรวจ ค่ารักษา ค่ายา ค่าวินิจฉัยต่าง ๆ ก็จ่ายให้หมด จ่ายให้ตามจริง ตามแผนประกันที่เลือก ซึ่งให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 6 ล้านบาท

(ของกรุงเทพประกันชีวิต มีมานานแล้วแต่ เบิกได้แค่ บางกรณี เช่น LAB,X-ray,EKG)

3. จ่ายค่ารักษาพยาบาล 60 วัน “หลัง” ออกจากโรงพยาบาล
ประกันสุขภาพทั่วไปจะจ่ายค่าใช้จ่ายเฉพาะเมื่อเป็นผู้ป่วยใน(นอนโรงพยาบาบ) เท่านั้น แต่ถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้ว หลังจากนั้นเราจะต้องจ่ายเองเหมือนเดิม บางครั้งหมอก็ต้องนัดตรวจหรือติดตามอาการรักษา follow-up แบบผู้ป่วยนอก ซึ่งประกันสุภาพโดยทั่วไปไม่คุ้มครอง ถ้าไม่ได้ซื้อ (ผู้ป่วยนอก) OPD ไว้

แต่สำหรับ “ประกันสุขภาพได้หมด” ของ  MANULIFE รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้  เพราะประกันสุขภาพปกติ
เขาไม่จ่ายแบบนี้ให้ คุ้มครองสูงสุดถึง 3 แสนบาท

4. จ่ายค่ายากลับบ้านให้ 30 วัน
ประกันสุขภาพปกติจะเบิกค่ายากลับบ้านได้ไม่กี่วัน ถ้าเป็น “ประกันสุขภาพได้หมด” จาก MANULIFE จะสามารถเบิกค่ายากลับบ้านได้ 30 วัน

MANULIFE เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ในด้านของอสังหาริมทรัพย์และการทำประกันชีวิตและสุขภาพ
https://my.manulife.co.th
https://www.facebook.com/ManulifeInsuranceThailand

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow