INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 8:00:46
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) สหมงคลประกันภัย » ไมโครอินชัวรันส์ (PA) – สหมงคลประกันภัย\"you

ไมโครอินชัวรันส์ (PA) – สหมงคลประกันภัย

2011/03/25 2229👁️‍🗨️

ไมโครอินชัวรันส์ (PA) – สหมงคลประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 16 – 65 ปี
2. เป็นคนสัญชาติไทย ไม่รับต่างด้าวเนื่องจากมีประเด็นเรื่องผู้รับผลประโยชน์
3. ไม่รับประกัน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือผู้ที่ทำงานในอาชีพที่มีอัตราเสี่ยงสูงมาก
4. ผู้เอาประกันต้องกรอกใบคำขอ เพื่อแถลงข้อเท็จจริง (หากเคยเป็น โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก และ/หรือ กล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน)
5. ผู้เอาประกันที่เป็นกลุ่ม ต้องขอพิจารณาก่อนรับประกัน เช่น พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานโรงแรม โรงเรียน หรือบุคลากรของบริษัทต่าง ๆ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow