INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 13:27:21
Home » ข่าวประกันภัย » โชน โสภณพนิช หวนคืนวงการ นั่งบอร์ด กรุงเทพประกันชีวิต\"you

โชน โสภณพนิช หวนคืนวงการ นั่งบอร์ด กรุงเทพประกันชีวิต

2017/12/25 2336👁️‍🗨️

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) หรือ BLA ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้ 1.นายโชน โสภณพนิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร 2.นางสาวชลดา โสภณพนิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ก่อนหน้านี้ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต หรือ BLA ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่า นายโชน โสภณพนิช ได้มีหนังสือแจ้งถึงการลาออกจากทุกตำแหน่ง นับตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

และสรรหาบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายโชน ได้ตัวนายวิพล วรเสาหฤท มารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่องค์กรแห่งนี้ โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2560 และได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯรับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว

เป็นที่น่าสังเกตุว่า ช่วงที่มีการลาออกของ นายโชน โสภณพนิช ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นาน เกิดเหตุการใหญ่ขึ้น นั่นคือ ธนาคารกรุงเทพ ดีล AIA

ธนาคารกรุงเทพ จับมือเอไอเอ ให้บริการแบงก์แอสชัวรันส์

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow