INSURANCETHAI.NET
Tue 20/10/2020 15:03:22
Home » ข่าวประกันภัย » โชน โสภณพนิช หวนคืนวงการ นั่งบอร์ด กรุงเทพประกันชีวิต\"you

โชน โสภณพนิช หวนคืนวงการ นั่งบอร์ด กรุงเทพประกันชีวิต

2017/12/25

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) หรือ BLA ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้ 1.นายโชน โสภณพนิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร 2.นางสาวชลดา โสภณพนิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ก่อนหน้านี้ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต หรือ BLA ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่า นายโชน โสภณพนิช ได้มีหนังสือแจ้งถึงการลาออกจากทุกตำแหน่ง นับตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

และสรรหาบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายโชน ได้ตัวนายวิพล วรเสาหฤท มารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่องค์กรแห่งนี้ โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2560 และได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯรับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว

เป็นที่น่าสังเกตุว่า ช่วงที่มีการลาออกของ นายโชน โสภณพนิช ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นาน เกิดเหตุการใหญ่ขึ้น นั่นคือ ธนาคารกรุงเทพ ดีล AIA

ธนาคารกรุงเทพ จับมือเอไอเอ ให้บริการแบงก์แอสชัวรันส์
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow