INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:43:12
Home » Uncategorized » การเลือกบริษัทประกัน เพื่อทำประกันสุขภาพ\"you

การเลือกบริษัทประกัน เพื่อทำประกันสุขภาพ

2021/02/06 980👁️‍🗨️

ดูประเด็นดังต่อไปนี้

 • การเคลม ความยากง่าย ความรวดเร็ว ในการเคลม
 • การปรับเบี้ยประกัน บ่อยแค่ไหน? ด้วยสาเหตุอะไร?
  การปรับเบี้ยเพิ่ม จากการเคลม บางบริษัทประกันจะปรับเบี้ยประกันคุณเพิ่มขึ้นหากมีการเคลมประกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัท สำหรับการปรับเบี้ยประกันสูงขึ้นในปีต่อไป กรณีมีการเคลม อาจจะมีองค์ประกอบของการพิจารณา เช่น Volume ของ ลูกค้าประกันสุขภาพทั้งบริษัทฯ หรือ อาจะพิจารณาจากแต่ละกลุ่มแผนประกันสุขภาพ รวมถึง การเคลมของแต่ละคนด้วย
 • การยกเลิกกรมธรรม์ หากมีเคลมเยอะ หรือไม่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร
 • การปรับผลประโยชน์ความคุ้มครองสุขภาพ ในปีต่อไปหรือไม่ แต่โดยหลักแล้วประกันสุขภาพเป็นสัญญาปีต่อปี บริษัทประกันสามรถทำได้
 • ความคุ้มครอง ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยจนเกินไปเมื่อเทียบกับแผนประกันของบริษัทอื่น เว้นแต่มีสิ่งที่ชดเชยกันได้
 • ความมั่นคง ทั้งการเงิน นโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งต่อ ตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า) และลูกค้า
 • นโยบายหลัก มีความเป็นมิตรกับ ตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า) และลูกค้า
 • ประวัติบริษัทฯ เคยประวัติที่ไม่ดีหรือไม่ มีการบริหารงานจนมีปัญหาหรือไม่ เปลี่ยนชื่อบริษัทประกันเพระาอะไร เคยมีทะเลาะกับลูกค้าหรือไม่ นิสัยเป็นอย่างไร จิตใจคับแคบ เห็นแก่ได้หรือไม่
 • สัญชาติบริษัทประกัน เพราะ จะบอกเรื่องของ วัฒนธรรมองค์กรได้ เช่น ของฝรั่ง ตรงไปตรงมา ของไทยมีประณีประนอม ของญี่ปุ่นอาจออกแนวชาตินิยม ฯลฯ
 • ช่วงเวลาในการทำประกันสุขภาพ จะทำสุขภาพระยะยาว หรือ กลาง หรือ สั้น ถ้ามองสั้น 1 ปี ก็อาจเลือกที่ถูกได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องสนใจว่า ปีต่อไปเบี้ยจะปรับไหม จะยกเลิกแผนประกันนั้นไหม แต่ถ้ามองยาว ทำไปจนเกษียณ อาจต้องเลือกบริษัทประกันที่มีความมั่นคง ฝากสุขภาพไว้ได้
 • ความมีธรรมภิบาลของบริษัทประกัน บริษัทประกันที่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของตัวแทน/นายหน้า บริษัทประกันเหล่านั้นมักไม่เห็นความสำคัญของ ความสัมพันธ์ ลูกค้า ถ้าคุณไปทำประกันกับบริษัทประกันที่มี Nature ดังกล่าว ต้องระวังให้ดี

ถ้ามีตัวแทน/นายหน้า ดูแลจะดีกว่า เพราะ เหมือน คุณมีคนคอยให้คำปรึกษา มีคนคอยแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และ ยิ่งตัวแทน/นายหน้า มีความสัมพันธ์ที่ดีบริษัทประกัน ก็เสมือนหนึ่งคุณได้สิ่งนั้นมาด้วย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow