INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 4:14:34
Home » Uncategorized » ไทยศรี-นำสินฯ = เออร์โกประกันภัย (สัญชาติเยอรมัน)\"you

ไทยศรี-นำสินฯ = เออร์โกประกันภัย (สัญชาติเยอรมัน)

2023/06/30 412639👁️‍🗨️

ควบรวมกิจการระหว่าง “ไทยศรี+นำสิน” ประกันสัญชาติเยอรมัน บริษัทลูกมิวนิกรี เป็น เออร์โกประกันภัย ( ERGO ) 7 มิถุนายน 2566

เออร์โก กรุ๊ป (ERGO Group) กลุ่มธุรกิจประกันภัยขนาดใหญ่ประเทศเยอรมันและยุโรป และเป็นบริษัทลูกของ มิวนิก รี (Munich Re) หนึ่งในบริษัทที่ให้บริการรับประกันภัยระดับต้นๆ ของโลก ของการรับประกันภัยต่อ และการรับประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เปิดตัว บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หลังจากการควบรวมกิจการกับ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (NSI) โดยเออร์โกในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไทยศรีฯได้ใช้เงินกว่า 3,000 ล้านบาท รับซื้อหุ้น NSI เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2566 และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเป็นทางการหลังควบรวมเสร็จสิ้น

คำเสนอซื้อหุ้นของบริษัททั้งหมดจำนวน 13.9 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 100% จากบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 215 บาท เงินทุนที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดเท่ากับ 2,988.5 ล้านบาท โดยจะทำคำเสนอซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 18 ม.ค.-22 มี.ค. 2566 ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ
https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=16752087474851

การทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิกถอนหุ้น NSI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯโดยความสมัครใจ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นตัวแทนการรับซื้อ
โดยคาดการณ์ว่าการโอนกิจการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในปี 2566 และภายหลังการโอนกิจการเสร็จสิ้น นำสินประกันภัยจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้กับสำนักงาน คปภ. รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการ NSI จะทำการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯโดยความสมัครใจต่อไป
สำหรับ นำสินประกันภัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2491 และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันภัย
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2491 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯให้รับหุ้นสามัญของกิจการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี 2538
ปัจจุบันกิจการมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทุนที่ชำระแล้ว 139 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 13.9 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีเบี้ยจากผู้ประกอบการขนส่ง 56% และเบี้ยจากลูกค้าทั่วไป 44%

งบการเงินล่าสุดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2565 ทาง NSI
มีสินทรัพย์รวม 4,740.14 ล้านบาท
หนี้สินรวม 3,518.33 ล้านบาท
รายได้รวม 2,059.32 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 78.09 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น 5.62 บาท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,919 ล้านบาท (ณ วันที่ 16 ม.ค. 66)

ไทยศรีประกันภัย
จดทะเบียนจัดตั้ง 21 มกราคม 2496 ชื่อ “บริษัท ไทยศรีนครประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด”
22 ธันวาคม 2547 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด” โดยกลุ่มตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทได้ทำการซื้อหุ้นคืนเพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปี 2554 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 440 ล้านบาท
ปี 2559 ได้เข้าร่วมทุนกับกลุ่มแอโก้ (ERGO Group) บริษัทลูกของมิวนิครี (Munich Reinsurance) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจประกันภัยรายใหญ่ในประเทศเยอรมนีและทวีปยุโรป โดยกลุ่มแอโก้เข้าถือหุ้น 40.26%

เออร์โกประกันภัย นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบเฉพาะของตลาดประเทศไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อประกันภัยรายย่อยจนถึงประกันภัยเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลและกลุ่มองค์กร ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและลูกค้ากลุ่มองค์กร ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคลและประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และประกันภัยทางทะเล เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

ประกันวินาศภัยอันยาวนานมากว่า 70 ปี มีสำนักงานกว่า 25 ประเทศทั่วโลก มีรายได้จากเบี้ยประกันภัย 20.1 พันล้านยูโร และมีเงินลงทุนกว่า 125.7 พันล้านยูโร มีพนักงานและเซลล์มากกว่า 38,700 คน

ดร.ทิลล์ โบห์เมอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ERGO กล่าว
ยุทธศาสตร์ “การทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น” คือเข็มทิศของทุกบทบาทในการดำเนินงานของเรา โดย ERGO จะเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดในทุกช่วงเวลาของชีวิต เป็นพันธมิตรและเป็นแรงผลักดันไปสู่อนาคต เพราะความเรียบง่ายคือสิ่งสำคัญ 

บริษัทมุ่งมั่นและพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและสร้างผลผลิตทางการเงินและเสริมด้วยเป้าหมายที่จะเป็นกองทัพธุรกิจอันทรงพลัง เพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย

“NSI” ขายธุรกิจให้ “ThaiSri” มูลค่า 2.98 พันล้านบาท

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ว่า บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ ThaiSri มีความประสงค์จะเข้าซื้อกิจการของบริษัทในราคาหุ้นละ 215บาท รวมมูลค่า ราว2,988 ล้านบาท 

คาดว่าธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในปี 2566 ซึ่งภายหลังการโอนกิจการเสร็จสิ้นจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยให้กับ คปภ. รวมถึง ที่ประชุมคณะกรรมการของ NSI จะทำการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยความสมัครใจ หลังจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ของ ThaiSri


กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ NSI ได้แก่
 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
 บริษัท พกกิม จำกัด
 นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์
 นายวรวัจน์เจริญชัยพงศ์
 นางกาญจนา เชิญรุ่งโรจน์
 นางสาววิมล เจริญชัยพงศ์
 นายไพรัช เจริญชัยพงศ์
 นายสมบุญ ฟูศรีบุญ
 และกลุ่มผู้ถือหุ้นอีกบางส่วน
ซึ่งได้ตกลงที่จะขายหุ้นสามัญในบริษัทฯจำนวนรวมอย่างน้อย 10,463,729 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.2786 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ ThaiSri (“กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่”)


ผู้ถือหุ้นของ ThaiSri ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 ERGO International AG ถือหุ้นจำนวน 74,337,048 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.6010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ThaiSri
 บริษัท ไพลักษณ์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 20,803,549 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5976 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ThaiSri
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ถือหุ้นรวมกันจำนวน 5,859,403หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.8014 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ThaiSri
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow