INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:10:20
Home » ประกันชีวิต » ทำไมต้องทำประกันชีวิต?\"you

ทำไมต้องทำประกันชีวิต?

2019/10/15 2014👁️‍🗨️

ประกันชีวิตคืออะไร?

ประกันชีวิตคิดไปคล้ายถือร่ม ป้องกันลมและน้ำได้ใต้สายฝน
แต่เมื่อยามฟ้าใส ไม่มืดมน ดูเหมือนคน มีภาระเกะกะจริง
ครั้นเมื่อยามน้ำฝนหล่นจากฟ้า จึงรู้ว่าร่มจำเป็นเห็นค่ายิ่ง
จงประกันชีวิตไว้ อย่าประวิง เพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ ไม่แน่นอน

ประกันชีวิตคือเงินสดก้อนหนึ่งที่จะถูกส่งมอบให้กับตัวเราหรือคนที่เรารักในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า

แต่ถ้าเราไม่ได้ทำประกันชีวิต ตัวเราหรือคนที่เรารักก็จะไม่ได้รับเงินสดก้อนนี้อย่างแน่นอน

ประกันชีวิตคือวิธีเก็บเงินสดก้อนหนึ่งเตรียมไว้ให้เราได้ใช้จ่ายในอนาคต แต่หากเราต้องจากไปก่อน

เงินสดก้อนนี้ก็จะถูกส่งมอบให้กับคนที่เรารักได้ไว้ใช้จ่ายเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไป

ประกันชีวิตคือการตอบสนองความจำเป็นและความต้องการขั้นพื้นฐานของคน 5 ประการ คือ …

ปัจจัยสี่
ภาระความรับผิดชอบ
ความรัก ความห่วงใย
ความฝัน
การสร้างหลักทรัพย์

ประกันชีวิตคือ รากฐานการวางแผนทางด้านการเงิน

ประกันชีวิตคือ การเตรียมเงินสดก้อนหนึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหา

ประกันชีวิตคือเงินสดก้อนหนึ่งที่จะถูกส่งมอบให้กับใครคนหนึ่งในวันหนึ่งข้างหน้า

ประกันชีวิตคือหลักประกันความมั่นคงทางการเงินสำหรับคนที่เรารักและห่วงใย

ประกันชีวิต คือการใช้เงินเพียงเล็กน้อย แต่มีผลมหาศาลในการรักษาคำมั่นสัญญาที่จะดูแลครอบครัวให้อยู่ได้และอยู่ได้ดีตลอดไป

ประกันชีวิตคือการสร้างความมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะมีพรุ่งนี้หรือไม่ก็ตาม

ราคาของประกันชีวิตนั้น ต้องจ่ายแน่นอน ไม่ว่าท่านจะซื้อหรือไม่ก็ตาม ประเด็นอยู่ที่ว่าใครจะจ่าย คุณหรือครอบครัวของคุณ

ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือที่ทำให้การออมเงินมีวินัย และเป็นการเตรียมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ที่จะดูแลเราได้ตลอดชีวิต

การเตรียมความพร้อมทางวัตถุในปัจจุบันนี้ที่ง่ายที่สุดก็คือการเตรียมเงินสดไว้ให้เพียงพอเพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น

การเตรียมเงินสด ไว้จ่ายภาระหนี้สินที่ค้างอยู่ หลังจากการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
การเตรียมเงินสด ไว้เป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวหากหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
การเตรียมเงินสด ไว้เป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของลูกหากหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
การเตรียมเงินสด ไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตัวเองเพื่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอย่างมีความสุข
การเตรียมเงินสด ไว้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับการรักษาตัวยามเจ็บป่วยรุนแรง
นอกจากนี้การทำประกันชีวิตยังเป็นการช่วยปกป้องเงินรายได้อนาคต หากต้องสูญเสียความสามารถในการทำงานอย่างถาวร

คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow