INSURANCETHAI.NET
Fri 04/12/2020 19:09:00
Home » ประกันชีวิต » ใครสามารถเป็นผู้รับประโยชน์ได้บ้าง\"you

ใครสามารถเป็นผู้รับประโยชน์ได้บ้าง

2018/11/15

การทำประกันชีวิต ผู้รับประโยชน์สามารถเป็นใครก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิต จะให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันการทุจริต โดยเอาชีวิตผู้อื่นมาทำประกันชีวิต และฆ่าเพื่อหวังเงินประกันชีวิต

บางครั้ง ผู้เอาประกันสามารถยกผลประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิได้ เช่นกัน
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow