INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 7:38:53
Home » ประกันชีวิต » ตรวจสอบว่าทำประกันไว้ที่ไหน\"you

ตรวจสอบว่าทำประกันไว้ที่ไหน

2018/11/15

ตรวจสอบได้หรือไม่ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วทำประกันไว้ที่ไหนบ้าง?

กรณีผู้ทำประกันชีวิตเสียชีวิต โดยที่ไม่ได้บอกไว้ว่าทำประกันไว้กับบริษัทประกันไหนบ้าง เราจะตรวจสอบได้อย่างไร?

ทายาท หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นคำร้องขอตรวจสอบกรมธรรม์ได้ที่ สำนักงานคปภ. โทร 1186

กรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อน  โดยไม่ได้แจ้งเปลี่ยน เงินค่าสินไหมทดแทนจะตกเข้ากองมรดก และ ผู้รับมรดกจะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่

วิธีตรวจสอบ กรมธรรม์ของผู้เสียชีวิต

1. บริษัทประกันทราบการเสียชีวิต บริษัทประกันเป็นผู้ดำเนินการ
หากบริษัทประกันได้รับแจ้งจาก รพ / สถานีตำรวจ บริษัทจะตรวจสอบและแจ้งผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้รับผลประโยชน์มาดำเนินการต่อไป

2.ญาตทราบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันไว้
หาบัตรประกัน หรือ กรมธรรม์ แล้วติดต่อบริษัทประกันเพื่อขอเคลมประกัน โดยอาจติดต่อตัวแทนประกันเพื่ออำนวบความสะดวก

3. ญาตมีการแจ้งความสูญหาย
กรณีที่คาดว่า ผู้ทำประกันเสียชีวิตแล้ว แต่ “ไม่พบศพ / สูญหายไป”
ญาตแจ้งความสูญหาย และรอจนพบศพ หากผ่านไป 3 ยังไม่พบ สามารถทำเรื่องเคลมประกันได้

4.ญาตไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันไว้หรือไม่
สามารถยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบการทำประกัน ที่ คปภ ทุกสาขา
สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สายด่วน 1186 / oic.or.th
เอกสารประกอบคำร้อง
– ใบมรณบัตร
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีส่วนได้เสีย
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีส่วนได้เสีย

เช็คการทำประวัติการทำประกันชีวิต ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วทำประกันไว้ที่ไหนบ้าง?
สายด่วน 1186
oic.or.th

ผู้ไม่เกี่ยวข้องเช็คไม่ได้นะคะ ต้องได้รับมอบอำนาจก่อนหากจะทำอย่างนั้นได้ เหมือนกรณีไปขอประวัติคนไข้โรงพยาบาล เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow