INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 22:20:25
Home » กรุงเทพประกันชีวิต ประกันชีวิต อัพเดทประกันภัย » ทำประกันชีวิต ต้องตรวจสุขภาพไหม?\"you

ทำประกันชีวิต ต้องตรวจสุขภาพไหม?

2018/11/10 10638👁️‍🗨️

การซื้อประกันชีวิตจำเป็นต้องตรวจสุขภาพไหม ?

การซื้อประกันชีวิต โดยทั่วไป ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถสมัครทำประกัน (ซื้อประกันได้เลย)
ในแบบฟอร์มใบสมัคร จะมีช่องให้เลือกติ๊กว่าทำประกันแบบตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจ ปกติจะเลือกติ๊กช่องไม่ตรวจสุขภาพ

กรณีการตรวจสุขภาพ จะเข้าเงื่อนไขดังนี้

1. อายุอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจ เช่น อายุ 58 ปี ตรวจสุขภาพ ทุกกรณี สำหรับ กรุงเทพประกันชีวิต
2. ซื้อทุนประกันที่สูง (ตามเงื่อนไข)
3. มีประวัติการรักษาตัว หรือ เป็นโรคที่มีความเสี่ยง (ขึ้นอยู่กับการพิจาณาของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ)
4. อยู่ในเขตจังหวัดเสี่ยงบางจังหวัด ต้องตรวจ HIV (เอดส์) ก่อนสมัครประกัน*
5. การสุ่มตรวจ

ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุและทุนประกันที่สมัครอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่ กำหนด ก็สามารถที่จะขอเอาประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพได้

Health-Checkl

เงื่อนเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น (บมจใกรุงเทพประกันชีวิต)
* ผู้เอาประกันที่มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือมีสถานที่ประกอบอาชีพในปัจจุบัน อยู่ในเขตพื้นที่9จังหวัด ดังต่อไปนี้ ต้องตรวจสุขภาพ HIV ทุกราย ทุกทุนประกัน (ตรวจทุก HIV คน)

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน
ลำพูน ลำปาง
แพร่ น่าน พะเยา
ระยอง

ยกเว้น
1. ผู้เยาว์ อายุ 5-14 ปี ที่มุนประกันน้อยกว่า 750,000 บาท อนุโลม ไม่ต้องตรวจ
2. ผู้เยาว์ อายุ 0-4 ปี อนุโลมให้ตรวจ HIV ของมารดาแทนบุตรได้

การตรวจเชิื้อ HIV สำหรับผู้เยาว์ให้ตรวจหาเชื้อด้วย เลือด ทุกกรณี

ข้อควรรู้
แม้ว่าผู้เอาประกันจะแถลงเท็จกับบริษัทเรื่องสุขภาพ
เเต่เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี เเล้ว บริษัทก็ไม่สามารถยกเลิกประกันชีวิตนั้นได้

ปัจจุบัน
แบบประกันที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สำหรับ อายุที่เกินกว่าเกณฑ์ปกติ และ ไม่ต้องเเถลงข้อมูลสุขภาพ
เป็นเทคนิคทางการตลาดและประยุกต์เงื่อนไขนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์บางราย
ซึ่งเงื่อนไขการจ่ายเคลมเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต จะจ่ายไม่เกินเบี้ยประกันที่ส่งไปแล้ว หรือมากกว่านิดหน่อยหากเสียชีวิตภายในสองปี
เเต่หากพบว่าผู้เอาประกันเเถลงเท็จ จะถือว่าสัญญาประกันชีวิตที่ทำนั้นเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเงินเบี้ยประกันให้ทั้งหมด และประกันชีวิตลักษณะเเบบนี้จะไม่คุ้มครองค่ารักษาหรือ ไม่มีประกันสุขภาพ
หากเป็นประกันสุขภาพ ยังไงก็ต้องมีการแถลง ข้อมูลสุขภาพ

โมฆียะกรรมตามสัญญาประกันชีวิตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 865 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นการปกปิดไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะจูงใจให้ผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญา การปกปิดไม่เปิดเผยข้อความจริงตามสัญญาประกันภัย

กรมธรรม์ซึ่งตกเป็น “โมฆียะ” ยังคงสมบูรณ์จนกว่า จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกล้าง สัญญากรมธรรม์ ซึ่งหากตั้งแต่ได้รับมอบกรมธรรม์ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีฝ่ายใดได้ทำการบอกล้างสัญญา หากผู้เอาประกันจะเคลมประกันกับ บ.ประกัน ก็ย่อมทำได้ตามปกติ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow