INSURANCETHAI.NET
Sun 24/10/2021 0:55:50
Home » กรุงเทพประกันชีวิต ประกันชีวิต อัพเดทประกันภัย » ทำประกันชีวิต ต้องตรวจสุขภาพไหม?\"you

ทำประกันชีวิต ต้องตรวจสุขภาพไหม?

2018/11/10

การซื้อประกันชีวิตจำเป็นต้องตรวจสุขภาพไหม ?

การซื้อประกันชีวิต โดยทั่วไป ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถสมัครทำประกัน (ซื้อประกันได้เลย)
ในแบบฟอร์มใบสมัคร จะมีช่องให้เลือกติ๊กว่าทำประกันแบบตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจ ปกติจะเลือกติ๊กช่องไม่ตรวจสุขภาพ

กรณีการตรวจสุขภาพ จะเข้าเงื่อนไขดังนี้

1. อายุอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจ เช่น อายุ 58 ปี ตรวจสุขภาพ ทุกกรณี สำหรับ กรุงเทพประกันชีวิต
2. ซื้อทุนประกันที่สูง (ตามเงื่อนไข)
3. มีประวัติการรักษาตัว หรือ เป็นโรคที่มีความเสี่ยง (ขึ้นอยู่กับการพิจาณาของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ)
4. อยู่ในเขตจังหวัดเสี่ยงบางจังหวัด ต้องตรวจ HIV (เอดส์) ก่อนสมัครประกัน*
5. การสุ่มตรวจ

ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุและทุนประกันที่สมัครอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่ กำหนด ก็สามารถที่จะขอเอาประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพได้

Health-Checkl

เงื่อนเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น (บมจใกรุงเทพประกันชีวิต)
* ผู้เอาประกันที่มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือมีสถานที่ประกอบอาชีพในปัจจุบัน อยู่ในเขตพื้นที่9จังหวัด ดังต่อไปนี้ ต้องตรวจสุขภาพ HIV ทุกราย ทุกทุนประกัน (ตรวจทุก HIV คน)

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน
ลำพูน ลำปาง
แพร่ น่าน พะเยา
ระยอง

ยกเว้น
1. ผู้เยาว์ อายุ 5-14 ปี ที่มุนประกันน้อยกว่า 750,000 บาท อนุโลม ไม่ต้องตรวจ
2. ผู้เยาว์ อายุ 0-4 ปี อนุโลมให้ตรวจ HIV ของมารดาแทนบุตรได้

การตรวจเชิื้อ HIV สำหรับผู้เยาว์ให้ตรวจหาเชื้อด้วย เลือด ทุกกรณี

ข้อควรรู้
แม้ว่าผู้เอาประกันจะแถลงเท็จกับบริษัทเรื่องสุขภาพ
เเต่เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี เเล้ว บริษัทก็ไม่สามารถยกเลิกประกันชีวิตนั้นได้

ปัจจุบัน
แบบประกันที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สำหรับ อายุที่เกินกว่าเกณฑ์ปกติ และ ไม่ต้องเเถลงข้อมูลสุขภาพ
เป็นเทคนิคทางการตลาดและประยุกต์เงื่อนไขนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์บางราย
ซึ่งเงื่อนไขการจ่ายเคลมเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต จะจ่ายไม่เกินเบี้ยประกันที่ส่งไปแล้ว หรือมากกว่านิดหน่อยหากเสียชีวิตภายในสองปี
เเต่หากพบว่าผู้เอาประกันเเถลงเท็จ จะถือว่าสัญญาประกันชีวิตที่ทำนั้นเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเงินเบี้ยประกันให้ทั้งหมด และประกันชีวิตลักษณะเเบบนี้จะไม่คุ้มครองค่ารักษาหรือ ไม่มีประกันสุขภาพ
หากเป็นประกันสุขภาพ ยังไงก็ต้องมีการแถลง ข้อมูลสุขภาพ

โมฆียะกรรมตามสัญญาประกันชีวิตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 865 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นการปกปิดไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะจูงใจให้ผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญา การปกปิดไม่เปิดเผยข้อความจริงตามสัญญาประกันภัย

กรมธรรม์ซึ่งตกเป็น “โมฆียะ” ยังคงสมบูรณ์จนกว่า จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกล้าง สัญญากรมธรรม์ ซึ่งหากตั้งแต่ได้รับมอบกรมธรรม์ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีฝ่ายใดได้ทำการบอกล้างสัญญา หากผู้เอาประกันจะเคลมประกันกับ บ.ประกัน ก็ย่อมทำได้ตามปกติ

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow