INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:21:25
Home » ความรู้รถยนต์ » การเปลี่ยนแบตเตอรี่\"you

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

2015/05/23 1511👁️‍🗨️

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างไร ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ รถยนต์ต้องไม่ได้ติดเครื่องอยู่ เพราะในแบตเตอร์รี่มีสารไวไฟ ควรทำงานในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และจะดีมากถ้าจะมีแว่นตานิรภัยและถุงมือด้วย ตอนที่ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 1 – แน่ใจแล้วว่า จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
คุณคงไม่ต้องการที่จะโยนแบตเตอรี่เครื่องเก่าทิ้งไปก่อนที่จะรู้ว่ามันเสีย หายที่ไหน เรามารู้จักแบตเตอรี่ให้มากกว่านี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเปลี่ยน แบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะมีขั้วสองขั้วเป็นขั้วบวกและขั้วลบ ซึ่งยึดกับสายไฟ บางครั้งจะเกิดการจับตัวของซัลเฟต นั่นอาจเป็นปัญหาที่ทำให้แบตเตอรี่ทำงานได้ไม่ดีนัก ให้ลองใช้ค้อนเคาะเบาๆ หากไม่ออกให้ใช้น้ำผสมเบคกิ้งโซดาและใช้เช็ดที่ขั้วดูซึ่งอาจจะทำให้ดีขึ้น อากาศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหากับแบตเตอรี่ของคุณได้ ให้เปิดจุกแบตเตอรี่ถ้าสารละลายภายในแข็งตัว หากเป็นเช่นนั้นต้องทำให้แบตเตอรี่อุ่นก่อน เพื่อที่ว่าจะได้ทำงานได้อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 – ถอดแบตเตอรี่เดิม
เมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าต้องการแบตเตอรี่ใหม่ อย่าลืมว่าต้องปิดเครื่องยนต์ก่อน ให้ถูด้านบนของแบตเตอร์รี่เก่าด้วยน้ำผสมเบคกิ้งโซดา แล้วใช้คีมหนีบเอาที่รัดแบตเตอร์รี่ที่ขั้วลบออก ทำเช่นเดียวกันนี้กับแบตเตอรี่ขั้วบวก แล้วยกแบตเตอรี่ออกอย่างระมัดระวัง ทำความสะอาดถาดใส่แบตเตอรี่ด้วยน้ำผสมเบคกิ้งโซดา ถ้ายังไม่สะอาดอาจต้องเปลี่ยนอันใหม่

ขั้นตอนที่ 3 – ใส่แบตเตอรี่อันใหม่
วางแบตเตอรี่ใหม่ลงบนถาดแบตเตอรี่อย่างระมัดระวัง ต้องแน่ใจว่าขั้วของแบตเตอรี่ทั้งสองวางถูกต้องแล้วขันให้แน่น หนีบสายบวกเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบเข้ากับขั้วลบ แล้วสตาร์ทเครื่องไปได้เลย

ขั้นตอนที่ 4 – การนำแบตเตอรี่เก่ามาใช้ใหม่
แบตเตอรี่เก่าจะก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษสูงมากถ้ากำจัดด้วยวิธีที่ไม่เหมาะ สม เนื่องจากภายในแบตเตอรี่จะมีสารละลายที่มีสภาพเป็นกรด การกำจัดควรส่งกลับที่ร้านบริการต่างๆ แต่ทางผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำว่าถ้าสามารนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะเป็นวิธีที่ดี ที่สุด





สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ



คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ




up arrow