INSURANCETHAI.NET
Mon 29/05/2023 22:00:17
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยโจรกรรม axa\"you

การประกันภัยโจรกรรม axa

2010/09/20 652👁️‍🗨️

การประกันภัยโจรกรรม แอกซ่าประกันภัย
แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน กรณีสูญหาย หรือเสียหายจากการถูกโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือตัวอาคาร เนื่องจากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี เพื่อกระทำการโจรกรรมทรัพย์สิน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow