INSURANCETHAI.NET
Sat 16/10/2021 18:36:00
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยโจรกรรม axa\"you

การประกันภัยโจรกรรม axa

2010/09/20

การประกันภัยโจรกรรม แอกซ่าประกันภัย
แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน กรณีสูญหาย หรือเสียหายจากการถูกโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือตัวอาคาร เนื่องจากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี เพื่อกระทำการโจรกรรมทรัพย์สิน

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow