INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:38:07
Home » ความรู้รถยนต์ » น้ำมันเครื่อง เรื่องง่ายๆ\"you

น้ำมันเครื่อง เรื่องง่ายๆ

2015/05/23 1072👁️‍🗨️

ลดความฝืด ด้วยสภาพการรองรับด้วยฟิล์มหล่อลื่นเต็มที่ ฟิล์มหนาของน้ำมันหล่อลื่นจะช่วยป้องกันการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะของชิ้น ส่วนเครื่องยนต์ที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยกันอย่างหมดจด

และการเคลื่อน ไหวแคลื่อนที่ อันเป็นการหมุนของชิ้นส่วนเหล่านี้ก็จะต้องใช้กำลังเพื่อเอาชนะความฝืดของ น้ำมันหล่อลื่นนั่นเองเสียก่อนอื่น อย่างไรก็ตาม ความข้นของน้ำมันก็ต้องมีมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ฟิล์มแตกตัวออกตากกันระหว่าง รับรองงานรองรับ และในขณะเดียวกันก็ต้องไม่สูงจนเกินความจำเป็น อันจะเป็นการสร้างภาระในการใช้กำลังเอาชนะความฝืดของน้ำมันหล่อลื่น

เพราะ ถ้าน้ำมันหล่อลื่นมีความข้นสูง เครื่องยนต์ก็ต้องใช้กำลังงานในการเอาชนะความฝืดของน้ำมัน ซึ่งการสร้างกำลังนี้ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น อันเป็นการเพิ่มอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้สูงขึ้นมาอีก

ในเวลาเดียวกันก็ยังส่งผลให้เกิดความร้อนสูงในน้ำมันหล่อลื่นเอง ที่จะส่งผลกระทบให้กับความสามารถของน้ำมันในการต่อต้านการออกซิเดชั่น

บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ก็ได้แนะนำระดับความข้น ใสของน้ำมันเครื่อง โดยแนะนำเป็นมาตรฐาน SAE ที่เหมาะสมกับสภาพบรรยากาศของท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า น้ำมันหล่อลื่นจะสามารถให้ความข้นใสได้ในระดับพอดี ไม่สูงเกินไป และไม่ต่ำจนเกินไปกับสภาพการใช้งานทั่วไปของเครื่องยนต์นั้นๆ

ดัง นั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่ง ที่ศูนย์บริการรถยนต์ใหม่หลายศูนย์จะนำน้ำมันเครื่อง SAE สูงกว่าที่กำหนด มาเปลี่ยนให้กับรถยนต์ของลูกค้า โดยอ้างเพียงแค่ว่าเป็นของดี หรือไม่มีน้ำมันเกรดที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดมาให้

เพราะผมได้ยินและได้ เห็นศูนย์บริการของ ฮอนด้า และโตโยต้ามากมายหลายศูนย์ ที่นำน้ำมันเครื่องเกรด SAE 10W – 40 มาเปลี่ยนให้กับรถยนต์ใหม่ของลูกค้า ทั้งที่รถยนต์เหล่านั้นออกมาจากห้าง และมีหนังสือคู่มือระบุให้ใช้น้ำมัน SAE 5W – 30 กันทุกคันไป

เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นครับ ควรที่บริษัทใหญ่จะเข้ามาหรือลงมาดู ให้ศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายเลิกทำการมักง่ายกับเครื่องยนต์ของลูกค้า เสียโดยเร็ว

อีกทั้งด้วยว่าเมื่อน้ำมันมีการปนเปื้อน ก็จะทำให้ความข้นใสเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่แล้ว

โดย การปนเปื้อนจากเขม่า ฝุ่นละออง การแปรสภาพเพราะสัมผัสกับออกซิเจน หรืออื่นๆ ก็จะทำให้น้ำมันเครื่องมีความข้นสูงขึ้น หากมีการผสมของเบนซินหรือเชื้อเพลิงที่ผ่านแหวนลูกสูบลงไปในอ่างน้ำมัน เครื่องได้ ก็จะทำให้น้ำมันเครื่องมีความใสขึ้น

การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางใดทางหนึ่งของความข้นใสของน้ำมันเครื่อง เป็นอันตรายกับเครื่องยนต์ทั้งนั้นแหละครับ

ดังนั้นการลดสภาวะเช่นนี้ จึงทำได้ด้วยการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง และกรองน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลาเท่านั้น

ชนิด และจำนวนของสารเคมีที่ผสมเพิ่มคุณภาพ ของน้ำมันเครื่อง เริ่มมีความสำคัญสูงกว่าความข้นใสในระยะหลัง ด้วยว่าความสามารถของน้ำมันเครื่องในการลดความฝืดของน้ำมันเองลง ภายใต้แรงกดดันสูงๆของการหล่อลื่นมีความสำคัญมากขึ้น และเราก็จะได้คุณสมบัติทางด้านการลดความฝืดของน้ำมันมาจากสารเพิ่มคุณภาพ นั่นเอง

ความมีสมดุลของสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันหล่อ ลื่นรุ่นใหม่ๆ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ถ้าเราต้องการให้น้ำมันหล่อลื่นทั้งหมดให้การหล่อลื่นที่ดีสำหรับเครื่อง ยนต์ที่หมุนเร็ว และทำงานหนักด้วยแรงกดมหาศาลจากกระบอกสูบ

นักเคมี ของบริษัทน้ำมันเครื่องจะสามารถหา จุดสมดุลของการแบ่งสันปันส่วนสารเพิ่มคุณภาพให้กับน้ำมันเครื่องได้ ก็ด้วยจากการค้นคว้าวิจัย อันหนักไปทางด้านการพิสูจน์จากการใช้งานจริงของเครื่องยนต์ ทั้งในห้องปฏิบัติการ และในสนามเปิดของการขับขี่จริงเท่านั้น

เมื่อไรที่ได้ความสมดุล เราก็จะได้น้ำมันเครื่องที่รองรับความต้องการของเครื่องยนต์ยุคใหม่ ที่กำลังรอวันออกสู่ตลาด

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันจันทร์ที่ 24 – วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 หน้า 39 โดย ธเนศร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow