INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 13:50:44
Home » Uncategorized » อบรมต่อ4 ของตัวแทน/นายหน้า มีปัญหา ?!\"you

อบรมต่อ4 ของตัวแทน/นายหน้า มีปัญหา ?!

2021/01/12 4619👁️‍🗨️

การอบรมเพื่อต่ออายุบัตรตัวแทน/นายหน้า ที่เป็นระบบออนไลน์ ดูเหมือนว่า ปัจจุบันยังมีคามคลุมเครือในความเท่าเทียม และ มาตรฐานการดำเนินงาน ของ คปภ ซึ่งสร้างความเหลื่อมล้ำในสายงาน อาชีพ ทั้งที่เป็น ตัวแทน/นายหน้า เหมือนกัน ประหนึ่งเหมือน ลูกเมียน้อยก็ไม่ปาน ยังผลให้ตัวแทน/นายหน้า จำนวนมาก น้อยเนื้อต่ำใจ อาจส่งผลถึงภาพลักษณ์และ ความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์กร แห่งนี้ที่ชื่อว่า คปภ

มีคนถาม คปภ ว่า
ประกาศดังกล่าวนี้ ครอบคลุมถึงการต่อ4 ด้วยหรือไม่ เพราะ มีการสอบถามไปยังบริษัทประกันชีวิต เข้าใจว่า การต่อ4 ยังมีปัญหาเรื่องการอบรมออนไลน์

จากนั้นมีคนมาตอบ และถาม

ครอบคลุมทั้งหมด แต่ว่าใช้ได้เฉพาะ ช่องทางตัวแทนฯ และนายหน้าฯ สังกัดธนาคารเท่านั้น Broker ก็ยังไม่ได้ นายหน้าฯ ตัวน้อยๆ ยังไม่มีสิทธิ์ ซึ่งเป็นประกาศเมื่อปีที่แล้ว (2020) ขยายต่อจนถึง 31 มีนาคม 2021 (2564) ตอนนี้ต้องรอประกาศฉบับใหม่ที่สามารถ อบรมให้กับทุกช่องทางได้ ตอนแรกบอกว่าจะออกมาก่อนปีใหม่ ออกมา เป็นอันเก่าที่ขยาย เวลาจนถึง 31 มีนาคมน้ำตาจะไหลครับ

อันนี้นายหน้า กับตัวแทน ไม่สังกัด คืออบรมออนไลน์ไม่ได้ แล้วเขาอบรมต่อ 4 กันยังไงคะเห็นว่าที่สมัครกันไว้ก็ถูกยกเลิก

ณ ตอนนี้ ตท+ พนง.ธนาคาร. ออนไลน์ได้ครับ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน.ช่วยพิจารณาเรื่องการสอบขอรับใบอนุญาต สำหรับตัวแทนที่เคยผ่านการสอบมาแล้วเกินกว่า 2ปี ซึ่งต้องสอบใหม่ .. ควรอนุโลมหรือเลื่อนการบังคับใช้ไหมครับ

จะต่อใบอนุญาตจองอบรมก็ต้องยกเลิก รอได้เงินคืนจะจองที่อื่นอีก ไม่รู้ว่าจะได้อบรมอีกมั้ย โควิดยังอยู่อีกนาน

ประกาศนี้ฯ จะทำให้ตัวแทนในหน้าตายทั้งธุรกิจครับ แต่ คนสอบเยอะขึ้น เพราะสอบไม่ผ่านซะที
ค่าสมัครสอบคนละ 200.
1 คนสอบหลายๆรอบ เสียตังค์?
2. คนสอบทั้งระบบจำนวนเท่าไหร่?
3. รายได้ไปไหนนะ.!?!
4. อยากให้ธุรกิจประกันภัยโต แต่วิธีการหรือเปล่าครับ.?
คปภ. คิดอะไรอยู่

E-learning ปัจจุบันให้เฉพาะช่องทาง Banceassurace& Agency
ช่องทางอื่นๆเช่น นายหน้าบุคคลธรรมดา โบรกเกอร์ Finnance/Leasing ยังไม่เปิดให้อบรมผ่านระบบ E-learning ครับ
เวลาเขียนข่าวรบกวนขอที่ถูกต้อง/เอาความจริงมาพูดด้วยครับ อย่าทำให้สบสนว่าอยรมฯ ได้ทุกช่องทาง
ตอนนี้นายหน้าฯ เดือดร้อนกันมากครับ
อยากให้ท่านเลขาเลขาฯ ช่วยออกประกาศที่อบรมแบบ E-learning ให้สามารถใช้ได้ทุกช่องทางให้เร็วที่สุดครับ
จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจครับ
ปล. PR OIC ก่อนให้ข่าวกรุณาอ่านประกาศให้เคลียร์ก่อนครับ เพื่อความถูกต้องครับ

คปภ มาตอบ

สรุป ความได้ว่า ..
การอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอต่ออายุในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
ของ นายหน้าบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสังกัด อบรมได้กับหน่วยงานจัดอบรมกลาง
1.สถาบันประกันภัยไทย https://www.tiins.com/
2.บจ.ไทยรี เซอร์วิสเซส https://www.thaire.co.th/th/ourbusiness_training.php
3.ศูนย์ฝึกอบรมทิพย http://dhipayaacademy.com/

การอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะนำมาใช้อย่างถาวร อยู่ระหว่างการพิจารณานำร่างเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินสิ้นไตรมาสแรกของปีนี้

สำนักงาน คปภ. ขอเรียนว่า สำนักงานได้นำเสนอข่าวสารและให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้สามารถเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัยได้ โดยมิได้มีเจตนาทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสับสนแต่อย่างใด หากการดำเนินการของสำนักงานจะทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความเข้าใจในลักษณะเช่นว่านั้น สำนักงานต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกต่อๆ ไป สำนักงานจึงขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่า การอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอต่ออายุในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกแรกจนถึงการระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ขณะนี้ ของนายหน้าบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสังกัด สามารถรับการอบรมได้กับหน่วยงานจัดอบรมกลาง ได้แก่ สถาบันประกันภัยไทย บจ.ไทยรี เซอร์วิสเซส ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
ทั้งนี้ การอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะนำมาใช้อย่างถาวรนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณานำร่างเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินสิ้นไตรมาสแรกของปีนี้
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 ครับ

ประกาศ มาตรการ อบรมออนไลน์ต่ออายุ ตัวแทน/นายหน้า ของ คปภ 9/1/2021

ประกาศที่เพจ คปภ.

คปภ. ออกมาตรการช่วยเหลือตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จากสถานการณ์ แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยขยายเวลาการอบรมแบบ e-learning สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เล็งเปิดช่อง ให้สามารถอบรมแบบ e-learning ได้เป็นมาตรการถาวร
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นับแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วนในวงกว้าง รวมถึงบุคลากรผู้ที่มีความประสงค์เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยของประชาชน สำนักงาน คปภ. ได้ออกมาตรการและแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยงานที่จัดอบรม ยื่นขอรับความเห็นชอบจัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย แบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย แบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ได้
เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายและมีการระบาดระลอกใหม่ ทำให้หน่วยงานที่จัดอบรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ไม่สามารถหาสถานที่ในการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติมต่อเนื่อง ดังนี้
1. ให้หน่วยงานที่จัดอบรมซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบแล้ว สามารถขอจัดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย แบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัยมาแล้ว โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. ขยายระยะเวลาให้หน่วยงานที่จัดอบรมซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบแล้ว สามารถขอจัดอบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย แบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ออกไปจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยให้หน่วยงานที่จัดอบรมถือปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ในสถานการณ์ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
“การออกมาตรการขยายระยะเวลาการจัดอบรมแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) นี้ จะส่งผลให้ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยที่สอบผ่านตามหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สามารถหาหน่วยงานที่จัดอบรมได้ สามารถเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย แบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อประกอบการเสนอขายต่อไปได้ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเพื่อรองรับการอบรมแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เป็นมาตรการถาวร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ยุคนี้ สำหรับเรื่องการศึกษา ข้อจำกัดไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี แต่อยู่ที่วิสัยทัศน์ของคน

ผู้คนสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ มีระบบต่างๆมากมาย ข้อจำกัดอยู่ที่ คุณภาพ และวิสัยทัศน์ของคนในองค์กร หากคนในองค์กรมีความรู้ความสามารถ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ มีความจริงใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสาธารชนแล้ว ย่อมทำให้ อุตสหกรรมที่องค์กรนั้นดูแลอยู่มีความก้าวหน้า ส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนา

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งจากการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง พบว่า บางคนยังกังวลว่า ผู้เรียนจะไม่สามารถเรียนได้เต็มที่เหมือนเรียนแบบออฟไลน์เห็นตัว จึงจะยังคงจัดออฟไลน์แบบเดิม แต่คุณเชื่อไหมว่า .. ถึงจะจัดอบรมแบบออฟไลน์ก็ไม่ได้เป็นตัววัดว่า พวกเขาจะได้ความรู้นั้นไปทุกคน บางคนไม่ได้ตั้งใจฟังอะไร หลับในห้องก็มี คุณลองนึกถึง คนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง บางคนอายุเยอะ ก็ไปนั่งอยู่ในห้อง แล้วก็หลับ สุดท้ายผระสิทธิผลของเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ นโยบายอบรม คืออะไร? การได้รับความรู้ ได้พัฒนาความรู้ของตัวแทน/นายหน้า ในระบบ หรือ เพียงเพื่อให้ได้ทำๆไป เราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนเรียนแบบเข้าใจได้ เพราะ ไม่รุ้ว่า จริงพวกเขารู้และเข้าใจหรือไม่ แต่สิ่งที่เรา ทำได้คือ การวัดความรู้ต่างหาก เช่นนี้แล้ว ทำไม่จัดสอบซะเลย คปภก็ กำหนดวิชามา แล้วก็มาสอบ เหมือนระบบการศึกษาทั่วไป ที่มีมาช้านาน มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เรียนเองได้ แค่ไปสอบในวิชานั้นๆเพ่อวัดความรู้ สิ่งนี้ไม่ใช่เหรอ ที่เป็นตัวยืนยันความรู้ที่ได้ หากข้อสอบนั้นครอบคลุม

บางคนไม่ถนัดไอที เข้าเรียนอบรมออนไลน์ไม่เป็น!?

ถ้ามีบางคนใช้อีเมลไม่เป็น ไม่มีมือถือ คอมพิวเตอร์ คุณจะให้ทุกคนไปใช แฟกซ์ อย่างนั้นเหรอ
ถ้าบางคนใช้แฟกซ์ไม่เป็น ไม่มีเครื่องแฟกซ์ คุณจะให้ทุกคนไปส่งจดหมายใช่ไหม?
ถ้าบางคนส่งจดหมายไม่เป็น ไม่ต้องให้เขาเดินทางไปส่งจดหมาย เหรอ?

ถ้ามี จนท พนักงานคนใด แก้ปัญหาแบบนี้ ควรพิจารณาตัวเองแล้วล่ะ

เกร็ดความรู้

สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นองค์กรกลาง ไม่แสวงหากำไร
https://www.tlaa.org/learning.php

ตรวจสอบล่าสุด 2021 -1-15 มีตัวแทนจองคิวอบรมเต็มล้นกันเลย สาเหตุหนึ่งก็เพราะ ช่วงโควิด และ บางคนใบอนุญาตใกล้ขาดอายุ ช่องทางอบรมอื่นๆก็ มีจำกัด จึงจำเป็นต้องอบรมออนไลน์ ไม่เหมือนกับ การต่อ 1, 2 ,3 ที่มีช่องทางการอบรมที่มากกว่า .. ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด?

50 คน x 3500 บาท = 175,000 บาท ถือว่าได้ช่วยเหลือตัวแทน ให้ได้ต่ออายุบัตร อันเป็นภาระกิจหลักอย่างหนึ่ง เพื่อให้วงการประกันชีวิต ได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป คู่กับประเทศไทยต่อไป แต่หากเปิดกว้างกว่านี้หน่อยจะทำให้ธุรกิจประกันชีวิตดีขึ้น

ข้อมูลในเชิงลึก จากผู้อำนวยการภาค ของบริษัทฯประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ทราบว่า หน่วยงานอย่างสมาคมประกันชีวิตไทย ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ การอบรมให้กับ คปภ หากเป็นเช่นนั้นจริง คำถาม คือ ทำไม คปภ ซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ที่สุด ที่ควบคุมดูแลอุตสาหกรรมประกันภัย ในไทย ต้องเรียกเก็บค่าอบรมกับตัวแทน/ นายหน้า มากมายขนาดนั้น! หากตัวแทน/นายหน้า มีทั้งหมด 500,000 คน นั่นเท่ากับว่า คปภ. จะมีรายได้ ต่อรอบ5ปี เป็น จำนวนเงินถึง 500,000 x 3,500 = 1,750,000,000 หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้าน!!!

เพิ่มเติม

ทีมงานได้ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ เกี่ยวการต่อายุใบอนุญาตตัวแทน พบว่า กรุงเทพประกันชีวิต มีการจัดเพียง ต่ออนุญาต ครั้ง 1 ,2 ,3 เท่านั้น และ ที่ผ่านมาไม่เคยมีการอบรมต่อใบอนุญาตครั้งที่4 เป็นแบบออนไลน์เลย ซึ่งข้อมูลอัพเดทล่าสุด บริษัทฯ กำลังยื่นขอ อบรม ต่อ คปภ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งนี้ เข้าใจว่า หาก คปภ ไม่ติดขัด ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ก็จะอนุมัติการอบรมออนไลน์ได้

หากคปภ อนุมัติ ประเด็นต่อมา บริษัทประกันแต่ละแห่งมีข้อจำกัด ในการอบรมหรือไม่? บางบริษัทประกันชีวิต ใช้แฟลตฟอร์มแอฟพลิเชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเอง รองรับได้จำกัด เช่น 80 คนต่อครั้ง ซึ่งอาจไม่เพียงพอ เพราะ ขณะนี้บางบริษัทปรกันชีวิต มีจำนวน ตัวแทนที่ใบอนุญาตจะขาด รออยู่หลายร้อยคน บางบริษัท อาจมี 200 คน

หากอบรมไม่ทันต่อใบอนุญาตแล้ว ใบอนุญาตขาดอายุ สิ่งที่ตามมาคือ ต้องสอบใหม่ งานจะเข้าฝ่ายอบรมของบริษัทฯ

วิธีแก้ปัญหาดังกล่าว ก็เพียงแค่จัดรอบให้ครบจำนวนคน เพราะ หากรอบหนึ่ง 80 สามรอบก็ 240 ครั้งละ 5 วัน รวม 50hr ก็ไม่น่าจะมีปัญหา หรือ เปลี่ยนเทคโนโลยีไปใช้ที่รองรับจำนวนการอบรมออนไลน์ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ ของผู้กำหนดนโยบาย และนำองค์กร

ข้อสังเกต

การอบรมความรู้เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้การันตีว่า ผู้รับอบรมจะรับได้มากน้อยแค่ไหน และ การเรียนรู้ก็สามารถทำได้ตลอดเวลา ซึ่งการวัดสิ่งนี้ อาจทำได้โดย การสอบความรู้ สัมภาษณ์ พูดคุย ตรวจสอบประวัติการทำงาน การร้องเรียน เช่นเดียวกับ ร้านค้าที่มีการให้คะแนนในฐานะลูกค้า แล้วคปภ กับบริษัท ก็ตรวจสอบ จะดีกว่าการบังคับให้อบรมหรือไม่? สุดท้ายตัวแทนที่ไม่มีคามรู้ไม่ได้พัฒนาความสามารถก็ตายจากอาชีพไปเอง

หากการอบรมเพื่อบัตรมีความสำคัญจริง ทำไมต้องลดชั่วโมงการอบรม?

คปภ. หน่วยงานที่ดูแลประกันภัย ยังมีหลักเกณฑ์ในการลด ชั่วโมงการอบรม กับ ตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติบางอย่าง เช่น จบปริญญาโท สามารถลดชั่วโมงอบรมลงเหลือ กึ่งหนึ่ง สำหรับการต่อ4 (ต่อแบบ5ปี)
สำหรับประกันชีวิต จาก 30 ชั่วโมง เหลือ 15 ชั่วโมง
สำหรับประกันวินาศภัย จาก 50 ชั่วโมง เหลือ 25 ชั่วโมง

สิ่งที่น่าสังเกตคือ หากจุดประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ตัวแทน/นายหน้า มีความรู้ประกันภัยเพิ่มขึ้นแล้ว การลด จำนวนชั่วการอบรมนั้น ทำเพื่ออะไร?

ในความเป็นจริง ตัวแทน/นายหน้า ที่ต้องการความก้าวหน้าก็ต้องดิ้นรนขวนขวายความรู้ให้กับตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งความรู้ในปัจจุบัน สามารถศึกษาได้ ทางออนไลน์ หาก คปภ เห็นว่า ข้อมูลออนไลน์ไม่เพียงพอก็ควรนำข้อมูลมาลงระบบออนไลน์ ให้ตัวแทน/นายหน้า ได้ศึกษา และยัง เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สำหรับประกันชาชนทั่วไป ให้ทันต่อ การประกัน เช่นนี้ ไม่ดีกว่าหรือ? ยิงทีเดียวได้นกสองตัว แต่สิ่งที่ คปภ ทำอยู่ ทำให้อดคิดไม่ได้ สองเรื่อง
1. วิสัยทัศน์ ที่ไม่ต่างกับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
2. ความโปร่งใส ความจริงใจ ในการทำงานเพื่อประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง
เช่น เรื่อง อบรมต่อ4 ทำได้แค่บางหน่วยงาน แถมยังเก็บค่าใช้จ่ายสูงมาก นี่คือการส่งเสริม ตัวแทน/นายหน้า หรืออย่างไร?

การอบรมไม่ได้รับประกันว่า ตัวแทน/นายหน้า จะได้รับความรู้เหล่านั้นได้ 100% เกณฑ์ การวัดที่อาจดีกว่านี้ คือ การสอบความรู้หลังอบรม แต่ต่อให้มีระบบนี้เข้ามา สุดท้ายก็ไม่เวิร์คอยู่ดี เพราะอาจสร้างความไม่พอใจต่อ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ มากขึ้นไปอีก แถมการทำข้อสอบยังไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่ามีความรู้ทั้งหมดอีกด้วย คนออกข้อสอบก็ต้องติว หรือ เลวร้ายกว่านั้นอาจมีการบอกข้อสอบกันก็ได้ แล้วสุดท้ายก็ไม่อาจทำให้เจตนารมณ์ของ คปภ สัมฤทธิ์ผล

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสังเกตุ เนื่องจาก อายุงานของตัวแทน/นายหน้า ไม่ได้มีการเกษียณ เมื่อคนอายุ 60+ ไปนั่งอบรม เป็นสิบๆชั่วโมง คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น .. ง่วงนอน ทำให้รับข้อมูลไม่ได้เท่าไร บางคนสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย ก็เป็นอุปสรรคต่อการเรียน นอกจากนี้ ตัวแทน/นายหน้าที่ ทำงานเป็นมืออาชีพ ย่อมมีประสบการณ์และสั่งสมความรู้ในทางปฏิบัติ ซึ่งมีไม่น้อยที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าผู้บรรยายหรือวิทยากรแล้ว จะให้มานั่งฟังเพื่ออะไร?

วิธีที่ดีกว่านี้ มีไหม?

คิดแบบง่ายๆ (รายละเอียดอาจมากกว่านี้)
คปภ อาจทำหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับประกัน ในทุกเรื่องทุกประเด็นที่คปภ ต้องการ อาจจะทำหลักสูตรออมากสัก 200 หลักสูตรก็ทำได้ แล้วเปิดออนไลน์ให้ลงทะเบียนเรียนเป็นคอร์ส

เมื่อจบแต่ละคอร์สแล้วสอบ จะได้รับ ประกาศณียบัตรอิเล็กทรอนิกส์
นัดสัมภาษณ์ ทางออนไลน์ ผ่านวีดีโอ หรือ นัดสัมภาษณ์
จนท คปภ จะถามคำถามที่มีอยู่ในคอร์สนั้นๆ เพื่อประเมินความเข้าใจ
เมื่อเห็นว่า ผู้เรียนได้รับความรู้ มีความรู้ผ่านเกณฑ์ ก็อนุมัติเก็บเป็นข้อมูล หลักสูตรต่างๆ ที่ผ่านการอบรมเป็น certification ติดตัว ตรวจสอบได้ทางออนไลน์

ดังนั้น ตัวแทน/นายหน้า ที่ต้องการความรู้และต้องการ certification ดังกล่าว ก็ต้องพยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดนั่นเอง

การลดชั่วโมงการอบรม

ตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่องกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ให้จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมสำหรับหลักสูตรตามข้อ 6 เป็นไปตามประกาศนี้ คือ
30 ชั่วโมงสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 50 ชั่วโมงสำหรับนายหน้าประกันวินาศภัย และ ข้อ 6 (2) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป จากสถาบันอุดมศึกษา หรือ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักง่นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ในสาขาการประกันภัย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญขี สถิติ กฏหมาย หรือเศรษฐศาสตร์ สามารถนำมาลดเหลือ15 ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัย และ 25 ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย
1. จำนวนชั่วโมงการอบรม จาก 50 ชั่วโมง  นำวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมาใช้ คงเหลือ อบรม 25 ชั่วโมง
2. สามารถสะสมจำนวนชั่วโมงการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง พ.ค 2556
3. ในปี 2555 สำนักงาน คปภ.ได้จัดอบรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th หัวข้อ ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย หมวดตัวแทน นายหน้าประกันภัย
4. สำหรับ สำนักงาน คปภ.ส่วนกลาง ท่านสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายบริหารกลยูทธ์ช่องทางการจำหน่าย 02-5153995-9 ต่อ 4300-3

การลดชั่วโมงการอบรม สำหรับคุณสมบัติบางอย่างของตัวแทน/นายหน้า

กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทน/นายหน้า ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงการอบรม ดังนี้

1. สอบผ่านคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันชีวิต/วินาศภัย ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ เช่น หลักสูตร CFP หลักสูตร AFPT หลักสูตร FChFP (Conversion course) หลักสูตร Cert Cll และหลักสูตร Diploma in Non-Life 
เป็นต้น

2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

3. เป็นหรือเคยเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษในสถาบัน สมาคม หรือองค์กร และในหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนต่ออายุใบอนุญาตฯ

โดยสามารถใช้สิทธิของการอบรมลดลงเหลือกึ่งหนึ่งคือ ปกติตัวแทนประกันภัยต้องผ่านการอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ให้ลดลงเหลือ 15 ชั่วโมง และนายหน้าประกันภัยต้องผ่านการอบรม 50 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 25 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงอนุญาตให้นำมาใช้ในการต่ออายุได้อย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ โดยการใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงการอบรมไม่สามารถนำมารวมกันหรือขอลดจำนวนชั่วโมงการอบรมในคราวเดียวกันได้

นอกจากนี้แล้ว การเข้ารับการสัมมนาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่สำนักงาน คปภ. ให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ก็สามารถให้นับชั่วโมงการสัมมนาได้ตามจริง แต่กรณีตัวแทนประกันภัย ไม่เกิน 15 ชั่วโมง และกรณีนายหน้าประกันภัย ไม่เกิน 25 ชั่วโมง

รายละเอียดดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.oic.or.th ภายใต้หัวข้อกฎหมายประกันภัย ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย โทร. 0-2515-3999 ต่อ 4300-3 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186

สิ่งที่ คปภ ควรให้ความสำคัญ …

จรรยาบรรณของตัวแทนและนายหน้าในระบบ หากตัวแทนนายหน้ามีจรรยาบรรณในอาชีพยอมให้คำแนะนำลูกค้าด้วยความจริงใจไม่ทอดทิ้งลูกค้า และให้คำปรึกษาขายประกันอย่างมืออาชีพมีความรู้ที่เพียงพอเพื่อนำเอาสินค้าประกันภัยไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องโดยอาศัยความรู้ที่มีซึ่งจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอัปเดตอยู่เสมอนั่นเองไม่จำเป็นต้องถูกบังคับใดๆ สำหรับตัวแทนนายหน้าที่ไม่ได้หาความรู้เพิ่มเติมไม่นานก็จะตายจากอาชีพไป

แต่สิ่งที่คปภทำอยู่ก็คือการบังคับให้อบรมความรู้ซึ่งไม่อาจการันตีรับประกันได้ว่าตัวแทนนายหน้าที่อบรมจะได้รับความรู้นั้นจริงและที่สำคัญยังปล่อยให้การอบรมต่อ 4 มีปัญหาและดูเหมือนว่าการอบรมในบางกรณีของบางหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายที่สูงซึ่งอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ความโปร่งใสในธุรกิจประกันภัยที่คปภควบคุมอยู่

เฉลย ความจริงแล้ว ปัญหาอยู่ที่บริษัทประกันหรือ คปภ?

จากข้อมูล inside ทราบว่า คปภ มีนโยบายเกี่ยวกับสถานโควิดแต่สำหรับการต่อ4 ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติที่ยาวนานกว่า 2เดือน! และยังเป็นหน่วยงานที่ติดต่อได้ยากมาก เฉพาะในเวลาปกติก็ติดต่อยากอยู่แล้ว ยิ่งช่วงนี้ คปภ work from home ยิ่งติดต่อยากเป็นหลายเท่า แม้จะไม่ถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ก็ตาม หาก สำหรับทางบริษัทเองแม้จะมีความพร้อมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีก็ไม่สามารถทำงานได้ จึงจำเป็นต้องจัดอบรมแบบอแฟไลน์ไปก่อนเพราะ มีตัวแทน บางคนไม่สามารถรอได้ จากบัตรที่กำลังจะขาดอายุ บริษัทประกันไม่สามารถวางแผนการอบรมที่แนนอนได้ อีกทั้งนโยบายการพิจารณาให้บริษัทประกันอบรมออนไลน์ยังมีช่วงเวลาจำกัด และเอาแน่เอานอนไม่ได้

หากเทียบเคียงกรณีของกรมการขนส่งทางบกที่มีมาตรการผ่อนผันใบอนุญาตสำหรับที่กำลังจะขาดอายุ แต่ คปภ ไม่มี! เช่นนี้จึงอาจสร้างความกังขาต่อความสามารถของหน่วยงานดังกล่าว อาจทำให้มีความรู้สึกได้ว่า การทำงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่? หรือ หากหนักกว่านั้น อาจถูกมองได้ว่า เป็นหน่วยงานที่ถ่วงความเจริญของอุตสาหกรรมนี้ไปเลยทีเดียว ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความจริงจะไม่เป็นอย่างนั้น ซึ่งคปภ ควรอย่างยิ่งที่จะแจ้งแถลงให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ อย่างไรก็ตาม ทางเราขอเป็นกำลังใจให้คปภไดเพัฒนาและทำให้อุตสาหกรรมดีขึ้นในเร็ววัน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow