INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 23:02:01
Home » ประกันทรัพย์สิน ประกันภัย(ประกันวินาศภัย) ประกันภัยบ้าน ประกันอัคคีภัย อัพเดทประกันภัย » แจ้งเคลมอัคคีภัยที่ทำกับธนาคาร(กรณีตัวอย่าง)\"you

แจ้งเคลมอัคคีภัยที่ทำกับธนาคาร(กรณีตัวอย่าง)

2015/04/03 2925👁️‍🗨️

ซื้อบ้าน โดยผ่อนกับธนาคาร ผู้รับผลประโยชน์ คือธนาคาร
หากเกิดเหตุไฟไหม้ ให้แจ้ง บริษัทประกันภัยที่เราทำไว้

ตัวอย่าง

เหตุไฟไหม้ ภายในบ้านจะดำไปทั้งหลัง หรือส่วนที่โดยควันไฟ ยกเว้นห้องชั้นไกลจากตัวเพลิงที่มีได้ปิดประประตูไว้
เหตุเพลิงไหม้เกิดจาก เครื่องทำน้ำอุ่นซ๊อต ขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน ผู้เอาประกันกลับมาบ้านพอดี

บริษัทประกัน จะถ่ายรูปไว้ (ผู้เอาประกันถ่ายรูปไว้ด้วยก็ดี)
ผู้เอาประกันให้ให้ช่างมาทาสีใหม่ ทั้งภายในนอกและใน
ตัวอาคารไม่ได้รับความเสียหาย นอกจากดำจากควัน
ทรัพย์สินในบ้านดำจากควันไฟ และบางส่วนเสียหายจากรถดับเพลิงฉีดน้ำ

3 วันให้หลัง เจ้าหน้าที่บริษัทประกัน มาที่บ้านอีกครั้ง เพื่อสอบถามรายละเอียด และ ประเมินความเสียหาย ตกลงค่าเสียหาย ได้เงินประมาณ 10,000 บาท เฉพาะค่าทาสีตัวอาคาร ไม่รวมทรัพย์สิน เพราะในกรมธรรม์ที่ทำไว้ ค่าเสียหายไม่รวมทรัพย์สินภายในบ้าน โอนเข้าบัญชีผู้เอาประกันประมาณ 1 สัปดาห์

ผู้เอาประกัน ไปขอทำประกันทรัพย์สิน เพิ่มเติมจากเดิม
เพราะกรมธรรม์อัคคีภัย อย่างเดียวคุ้มครอง ภัยหลักไม่รวมทรัพย์สิน

ตอนรีไฟแนนซ์บ้านไปอีกธนาคารใหม่ เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เป็นตัวเองแทน

หมายเหตุ : ภัยพื้นฐานของประกันอัคคีภัย

ความคุ้มครองพื้นฐานประกันอัคคีภัย
1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ระเบิด
4. ภัยยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย ยกเว้นความเสียหายนั้นเกิดจากยานพาหนะ หรือ ช้าง ม้า วัว ควาย ของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระทำการในลักษณะที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย
5. ภัยอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน เว้นแต่ความเสียหายอันเกิดจากอากาศยานที่ผู้เอาประกันภัยได้อนุญาตให้ลงในพื้นที่ซึ่งตนมีสิทธิให้ลงได้ คำว่า อากาศยาน ดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง จรวด ซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ
6. ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ หรือไอน้ำจากท่อน้ำถังน้ำ ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ ท่อดับเพลิงประจำบ้าน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตูวงกบ ประตู หน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ
อาจซื้อความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มได้ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ฯลฯ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow