INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 4:29:27
Home » ประกันสุขภาพ » ประกันสุขภาพ กับ ชั้นอาชีพ\"you

ประกันสุขภาพ กับ ชั้นอาชีพ

2014/06/15 4716👁️‍🗨️

การสมัครทำประกันสุขภาพ จะคำนวณเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย ตามอาชีพ เเละ อายุ ของคนสมัคร
เนื่องจากแต่ละอาชีพมีความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพแตกต่างกัน และ แต่ละช่วงอายุโดยเฉลี่ยมีภูมิต้านทานต่อโรคแตกต่างกัน

ประเภทของชั้นอาชีพ หรือ ขั้นอาชีพ

ชั้นอาชีพที่ 1
เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย หรือพนักงานธุรกิจหรือการค้าซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร เช่น เจ้าของกิจการ/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ, ครู/อาจารย์ (ที่ไม่ใช่ครูพละ), ผู้พิพากษา/อัยการ/ทนายความ, แพทย์/พยาบาล, ทันตแพทย์, เภสัชกร, วิศวกรที่งานในสำนักงาน, โปรแกรมเมอร์, เสมียน, พนักงานธนาคาร, ผู้ตรวจสอบบัญชี, นักประพันธ์, พนักงานขายของใน
ห้างสรรพสินค้า, ช่างเสริมสวย, แม่บ้าน/พ่อบ้าน, ช่างฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร, นักเรียน/นักศึกษา

ชั้นอาชีพที่ 2
เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้าซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา เช่น พนักงานบริษัท หรือร้านค้าที่ใช้เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลขนาดย่อม, วิศวกรที่ต้องออกพื้นที่, สถาปนิก/นักออกแบบภายใน, ทหาร/ตำรวจ, สัตวแพทย์, ครูสอนแอโรบิก, พนักงานขายที่ต้องเดินทาง, นักข่าว, ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี, ช่างภาพ, ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย, คนขับรถให้ผู้บริหาร, หัวหน้าคนงาน, พ่อครัว/แม่ครัว, พนักงานเสิร์ฟ

ชั้นอาชีพที่ 3
ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ, เช่น แพทย์/พยาบาล/พนักงานในโรงพยาบาลโรคจิต, นักบิน/พนักงานประจำเครื่องบินโดยสาร, นักกีฬาอาชีพ, ไกด์นำเที่ยว, บุรุษไปรษณีย์, คนขับรถแท็กซี่, พนักงานขับรถรับจ้างสาธารณะ, พนักงานส่งเอกสาร, พนักงานส่งสินค้า

ชั้นอาชีพที่ 4
ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3 เช่น หัวหน้าคนงานในโรงงานปิโตรเลียมเคมี, โรงผลิตแก๊ส, โรงกลั่นน้ำมัน, แท่นขุดเจาะน้ำมัน, เหมืองแร่ บุคคลที่ต้องปีนป่ายเพื่อทำงานในที่สูง, ชาวประมง, บุคคลที่อาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow